2. verdenskrig i Nykøbing og omegn

Jeg er ved at lægge sidste hånd på en bog om 2. verdenskrig i det nordlige Odsherred. Jeg prøver gennem flere erindringer, jeg er kommet i besiddelse af, at give et svar på ”Hvad der egentligt skete under 2. verdenskrig i Nykøbing og omegn. ”

Krigen var et tidspunkt, hvor det at holde tæt var en æressag. For nogles vedkommende, har dette fortsat gennem hele livet. En rigtig god ven af mig, beskrev det egentligt meget godt, da jeg fortalte ham om mit projekt med denne bog:
”Min morfar var med i modstandsbevægelsen, det vidste vi, og jeg syntes det var spændende, al det med krigen, men jeg husker også, at vi flere gange fik at vide, at vi ikke måtte spørge ham om noget der vedrørte dette. ”

Modstandsfolkene samlet i skolegården på Grundtvigsskolen. Til venstre med hænderne i lommen, ses til venstre Aage Nevermann. Til højre ses med en smøg i munden Knud ? Forrest med hat ses vognmand Johannes Kjær Petersen.  (Foto: Bessie Gideon)

Modstandsfolkene samlet i skolegården på Grundtvigsskolen. Til venstre med hænderne i lommen, ses til venstre Aage Nevermann. Til højre ses med en smøg i munden Knud ? Forrest med hat ses vognmand Johannes Kjær Petersen. (Foto: Bessie Gideon)

Men der findes nogen, som har skrevet sine erindringer ned.  Det drejer sig blandt andet om Henry Gideon, Knud Lundberg og læge Jørgen Ravn på SNS. Tre meget spændende personligheder. Henry Gideon, havde i øvrigt en dobbeltrolle, da han både var formand for det lokale vagtværn, men samtidig var han også leder af modstandsbevægelsen i det nordlige Odsherred.

Jeg har også modtaget flere mindre erindringer og beretninger, billeder og mange spændende dokumenter. Jeg har endda fået billeder, hvor ejeren ønsker at være anonym.

Aviserne har også bidraget med meget materiale, specielt Holbæk Amts Venstreblad (nu Nordvestnyt). Specielt de artikler hvor man har interviewet de forskellige implicerede personer har været af stor værdi.

Med bogen vil jeg prøve at give et billede af, hvordan livet var i Nykøbing og omegn under krigen, suppleret med reklamer og de forskellige bekendtgørelser der blev bragt i avisen.

Men findes der billeder af tyske køretøjer og soldater, det findes i andre byer. Hvad var det for en kontorist, der blev der blev slået og sparket af en tysk soldat i toget ved Nykøbing Station? Hvad var det for nogle togvogne som brændte på havnen i Nykøbing? Hvem skrev det andet illegale brev der blev udsendt, efter at tyskerne havde taget dem der skrev det første?

Er der nogen der har oplevet krigen, og har en beretning? Er der børn, som har fået en historie fortalt af sine forældre eller bedsteforældre, så vil jeg gerne i kontakt med dem. Jeg vil gerne slå fast, at der ikke er nogen der blive hængt ud. Der bringes artikler og breve i bogen hvor jeg har censureret navne og adresser, i respekt for de efterlevende.

Måske tænker du, det er nok ikke noget – men den lille historie man sidder med, kan være svaret på et spørgsmål. På den måde kan man bidrage, så vi kan få svar på hvad der egentligt skete under 2. verdenskrig i Nykøbing og omegn

Vagtværnsflokken er fra venstre Anders Grenaa Nielsen, Svend Aage Mortensen, Valdemar Christensen, Vilhelm Larsen, Harry Holm, Henry Gideon, Godtfred Nielsen, Aksel Henriksen, Robert Larsen og Verner Wallentin Jensen, samt hunden ”Rex” (foto: Knud Lundberg og Bessie Gideon)

Vagtværnsflokken er fra venstre Anders Grenaa Nielsen, Svend Aage Mortensen, Valdemar Christensen, Vilhelm Larsen, Harry Holm, Henry Gideon, Godtfred Nielsen, Aksel Henriksen, Robert Larsen og Verner Wallentin Jensen, samt hunden ”Rex” (foto: Knud Lundberg og Bessie Gideon)

 

Kontakt oplysninger, står nederst.