blog

Amtsstuegården

I sin nuværende skikkelse stammer Amtsstuegården fra begyndelsen af 1800-tallet. Dens bygherre var i første omgang landinspektør Ahrendt Aschlund, der efter de store landboreformer…