Luftfoto fra Lindealle, Askehaven, Østerlyng, Hov Vig og Ringholm.

Nogle af de bedste billeder er luftfoto. Disse findes specielt i en serie fra fotograf Sylvest Jensens overflyvninger i slutningen af 40´erne og starten af 50´erne.  Typisk blev de efterfølgende solgt til ejerne af husmandsstederne eller gårdene på billedet.
Måske er det det dit hus på billedet.  Måske kender du en, som idag bor der og vil have glæde af at se, hvordan området så ud i “gamle dage” – så kan du evt. “tagge” personen.

Luftfoto fra 1948. Midt i billedet ses Lindely Gartneri – Idag stedet hvor Lindeparken ligger. Lindetræerne i Linde alle ses ude blade. Altavej er endnu ikke en realitet – men det lyse græs i højre side er der hvor vejen kom til at gå. Bagerst ses Kildestræde og i øverste højre hjørne ses Nykøbing Kirke. Nederst højre ses vejen ud mod Forskodderne, som vi tager ud af.

Luftfoto 1948. Forskodderne 15

Luftfoto 1948. Forskodderne 21

Luftfoto 1948. Tilbage på Østerlyngvej, øverst ses Askehaven. I midten af billedet Østerlyngvej 40, tidligere kendt som Østgården. Øverst kan man lige skimte vejen ud til Askehaven – så vi nu tager ud af.

Luftfoto 1948. Askehaven 11

Luftfoto 1959. Askehaven 53 ses midt i billedet.

Luftfoto 1954. Askehaven 55

 

Luftfoto 1948. Askehaven ses øverst i billedet. I midten af billedet Østerlyngvej 79.

Luftfoto 1954 -Overfor nr. 79 er  Østerlyngvej 80 som ses midt i billedet. Vejen til højre er mod Hov vig.

Luftfoto 1954. Hovvigvej 40. Forrest vejen fra Ringholm og i venstre side vejen ud fuglereservatet.

Luftfoto 1954 – Slottet ved Hov Vig.

Øverst ses vejen fra Hov Vig. Luftfoto af Ringholm.

Alle billeder: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)