Luftfoto af Kildehusene og Strandhusene

Vi har tidliger være ude af Egebjergvej fra Nykøbingsiden.  Her stoppede vi ved Hunstrup, nu tager vi turen til Kildehusene og Strandhusene.

Året er 1954 . Første stop er ved Vangehus – Egebjergvej 172, der ligger ved barkladen – som man kun lige kan se taget af. Forrest i billedet ses Egebjergvej 173

Husmandsstedet i midten er Egebjergvej 174. Bagved ses flere af husene i Kildehusene. Ringholm ses i baggrunden.

Egebjergvej 176 – året er 1948

Året er 1954. Egebjergvej 212. Ejeren er Laurtis Jakobsen – der havde vognmandsforretning i Nykøbing. Han ejede også den store plantage i Strandhusene. Forrest i billedet ses også Egebjergvej 214 og 216

Skaverupvej 24 – året er 1959. Lauitz Jakobsens frugtplantage ses i baggrunden.

Skaverupvej 16 – også kaldet Enkesæde.Således kom vi igennem Kildehusene og Strandhusene med luftfoto fra perioden 1948 – 1959.

Alle billeder: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)