Sommeris i Odsherred (2. del)

Sommeris i Odsherred | Hilsen fra Odsherred

En gang om året blev der afholdt dyrskue på Kongeengen. Byens forretninger skænkede præmier til skuets bedste dyr, og Billesborg Mejeri holdt sig ikke tilbage, for det var god PR, når præmien skulle overrækkes, og opdrætteren og firmanavn blev nævnt. Men naturligvis havde Billesborg også et udsalg på Kongengen. På mejeriet fandtes der en vogn med tag, to hjul og håndtag, en slags torvevogn. Den blev også brugt til andre formål, f.eks. når der var asfaltbal. I bunden af denne vogn, som havde en kasse af aluminium, var der isoleret. I denne kasse blev der så lagt nogle stykker stangis, og så blev vognene læsset med ispinde.  Det var ofte Frk. Jørgensen som passede boden. Hun trillede med fuld vogn fra Billesborg ad ruten Holtets plads, Havnegade og så Egebjergvej. Det var jo ned ad bakke, så efter kort tid så ankom hun til Kongeengen, og så blev der solgt is. Isene gik som varmt brød, og ustandselig måtte der sendes bud efter friske forsyninger på mejeriet. Men det skete også, at der var is tilbage. Enten fordi de ikke blev udsolgt, eller fordi det var meget varmt, og stangisen derfor var smeltet hurtigt, hvilket isene også gjorde. Det holdt byens unge øje med, for det kunne være, at det var gratis is i udsigt. Men Frk. Jørgensen havde luret dem, og der blev også delt is ud til børnene, men først når børnene havde hjulpet Frk. Jørgensen hjem til mejeriet med vognen. For nu var det jo op ad bakke, når turen gik hjem fra Kongeengen til mejeriet.

Asfaltballet

Til det årlige Asfaltbal blev torvevognen også brugt. Boden blev stillet op på hjørnet af Algade og Grundtvigsvej. Højt oppe i en lygtepæl, signalerede et reklameskilt med Billesborg ’Båden’ i hånden på en dame, at her blev solgt is. Kasser med hver eneste slags ispinde, som mejeriet fremstillede, stod på stribe oven på stænger af stangis. Salget gik så stærkt, at de 3 friske herrer ikke kunne nå andet end at proppe pengene ned i en kusketaske, de havde over skulderen. En person var fast beskæftiget med at cykle frem og tilbage med fulde papkasser og tom emballage.
Sommeris i Odsherred | Hilsen fra Odsherred

Sankt Hans

Sankt Hans | Hilsen fra Odsherred

På billedet er det ikke til at se, men til venstre, havde Billesborg i starten udsalg. (Foto: Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum)

Et af de andre tilbagevendende arrangementer om sommeren var Sankt Hansbålet ved hospitalet, som på det tidspunkt var kendt under navnet Sindssygehospitalet, i dag Annebergparken. Det var bl.a. Helge Olsen, som stod for salget, når byen samledes på den store plæne. Udsalget var i venstre side, når man kigger op mod vejen. Her blev store bokse fyldt med stangis, så isene kunne være kolde længst muligt.