Luftfoto – Nykøbing Sj.

Forside billede fra 1950

Der var en som skrev til mig “det er som om, at man hele tide finde nye detaljer på billederne – rigtigt spændende”. Jeg kan ikke være mere enig.  Specielt når man kigger nærmere på Nykøbing Sj. by. Det er nogle helt fantastiske billeder – så værsgo, her er Nykøbing by set fra luften. De fleste billeder er fra lige efter 2. verdenskrig hvor Nykøbing by talte ca. 4.600 indbyggere, men det var også incl. Sindssygehospitalet som det så fint blev fremhævet.

Men vi starter ude ved havnen.

Havnen omkring 1948 – Man fornemmer afstanden mellem havnen og byen. Havnen ligger på en ø og utallige vognlæs (hestevogn) med jord, blev hentet ved Grønnehave skoven og Byens Legeplads og brugt som fyld. Det fyld der udgjorde vejen ud til havnen.

Egebjergvej omkring 1939. Midt i billedet ses Andelsslagteriet – i dag ligger Aldi på denne lokation. I bunden af billedet ses Gasværksvej.  Gasværket ses til venstre. Til højre for inspektøren for gasværkets privatbolig. På den anden side af Gasværksvej ses papkassefabrikken. Der er ikke mange huse ud af Egebjergvej. Isefjordsvej ses også med enkelte huse. Kongeengen var dengang kun en eng med to mål. Det er nok overraskende for de fleste, at se Isefjorden når helt op til haverne på Egebjergvej. Bemærk jernbanesporet ud til havnen forbi Andelsslagteriet.

Billede fra næsten samme vinkel ca. 15-20 år senere. Et billede af en by i udvikling. Flere huse på Egebjergvej 

Året er 1950 – et ret fantastisk billede med mange detaljer. Jernbanen deler havnen og byen. Midt i billedet ses Havnegade der går op til Algade. Ved stationen holder toget. Carlsbergdepotet foran Reginabiografen

Året er 1948 – Gartneriet Lindely ses midt i billede i dag stedet for Lindeparken. Altavej er ikke eksisterende men en sti fører op til Rørvigvej. Husene genkendes op ad Kildestræde.

1950 er et godt bud. Men der er desværre ikke noget årstal på dette liftfoto. Torvet ses i bunden og Kirkestræde ses midt i billedet, herefter Billesvej. Ved torvet ses udstillingsvinduet for Ford. Baggårdene ved vognmandsgården, overfor Ford, er tydelige. Det var her Laurtis Jakobsen havde sin forretning.

Amtsstuegården og kirken ses i midten af billedet. Vi er i 1950 – Kildestræde kommer op til Rørvigvej i baggrunden. Bemærk den store have der tilhører Amtsstuegården.

Billedet kom da også på forsiden af Holbæk Amts Venstreblad.

I midten ses Grundtvigsskolen og Holtets Plads. Billesvej deler billedet i to dele men er endnu ikke gennemgående – men drejer ved Vinkelvej. Bemærk alle husene på Grundtvigsvej. Ude af Klintevej ses Nordgården og kirkegården på den anden side af vejen. Flere gående og cyklende er stoppet op for at se flyveren som jo i sagens natur er ret lang nede.

Endnu et forsidebillede.

Fra en anden vinkel. Nordstrandsvej og Rørvigvej ses tydeligt med flere huse. Nysgerrige elever ses i skolegårde. Bemærk fangecellerne – de udendørs ved Tinghuset til højre i billedet. Hestevognen ses på Billesvej – måske en af kuskene fra mejeriet Billesborg som ses midt i billedet, ved den store skorsten. Senere hjemsted for varmeværket.

Grundtvigsskolen i midten af billedet. Baghaverne til nogle af husene på Grundtvigsvej er forrest i billedet. Ellers ses Mejeriet Billesborg, Kirken og Tinghuset. Algade ses i toppen af  billedet.

Nykøbing Sj. Savværk – som gav navn til vejen Savværksvej. Bemærk tennisbanerne i midten af billedet, i dag parkeringspladser på Madvigs Plads.

Trælasthandel ved det området hvor Kulturhuset ligger idag. Bagved ses Tværvej og bemærk at Billesvej drejer ved Vinkelvej der går ned og rammer Vesterbro.

1936-1939 står der på billedet info. Carl Jensen & Søn – ses midt i billedet. Idag Kulturhuset. Bemærk markerne lige bag ved.

Året er 1938. Vesterbro, med Grønnehave mølle og Sygehuset i midten, både det gamle bygget i 1877 og det nye bygget i 1912. Jernbanens spor ses tydeligt.

Sidst tager vi lige turen lidt højere op for at se byen fra den vinkel.

1939

1958

Og således kom vi Nykøbing centrum rundt fra alle vinkler.

Alle billeder: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)