Badehoteller i Odsherred 9. del.

Lige til den første verdenskrig havde Nykøbing sit ærværdige fugleskydningsselskab, og den årlige fugleskydning foregik netop ved badehotellet.

En tidlig sommermorgen drog et orkester gennem Nykøbings gader for at vække indvånerne til det stolte syn, der snart ventede dem. Fugleskydningsbrødrene skulle hente fuglekongen. Brødre sluttede sig til, som orkestret kom frem, og snart var der dannet en fornem procession med bannere og festklædte skydebrødre. Foran gik to unge mennesker med et blåt fløjlsskjold, på hvilket var fastgjort de sølvpræmier, om hvilke, der skulle konkurreres. Det var et eftertragtet hverv at bære disse, og i mange år blev det varetaget af apoteker Svend Nielsen, Valby (som tidligere var en trofast sommerhusbeboer ved Skærby) og tidligere prokurist Kaj Frederiksen fra sadelmagergården på Algade.

fugleskydning ved Nordstrand

Laurits Jacobsen kommer hjem fra fugleskydning ved Nordstrand. Han var søn af Anne og Lars Jacobsen, der ejede Toftebjerggård ved Højby. (Foto: Odsherred Lokalarkiv)

Hos fuglekongen fik brødrene sig en hjertestyrkning og var så beredt til turen til Nordstrand. Et festligt syn var det, som de drog frem efter orkestret. I mange år med Sophus Jensen som trommeslager og barberen fra Grevinge som basunist.

Hos fuglekongen fik brødrene sig en hjertestyrkning og var så beredt til turen til Nordstrand. Et festligt syn var det, som de drog frem efter orkestret. I mange år med Sophus Jensen som trommeslager og barberen fra Grevinge som basunist.

Bare skyd ind i hele flokken
Vel ankommen til Nordstrand gik man i gang med skydningen, som gik let fra hånden i formiddagstimerne, indtil der kaldtes ind til den oppulente (overdådig) frokost i hotellets pavillon.

Her blev der taget godt fra både af maden, øllet og de kolde snapse, der jo dengang var på mere end to centiliter. Når også kaffen med diverse var gledet ned, optog man igen skydningen, men nu var det knap så let at ramme fuglen.

Et replikskifte noget lignende som sådan huskes:

— Hvor skal jeg da sigte?

— Det er ikke så svært. Bare skyd ind i hele flokken!

Ned kom fuglen da for det meste, men det berettes, at man i hvert fald et år ikke kunne få gjort kål på den. Smedemester Clausen havde nemlig gjort den ekstra levedygtig, da han beslog, og man måtte skyde nok engang dagen efter. Normalt blev fuglekongen dog kåret og behørigt hyldet samme dag.

Så gik turen tilbage til Nykøbing, og nu var optoget knap så flot som om formiddagen. Det kneb med at holde trit efter orkestret. Det siges, at det er sket, at enkelte brødre har måttet lade sig hjemtransportere i Lauritz Jacobsens landauer eller senere i hans åbne bil. Hjemme imødeså konerne naturligvis spændte deres gemalers hjemkomst.

Om aftenen ventede nemlig den store gallamiddag på Grønnehavehus, hvor man festede videre efter alle kunstens regler. Der synes at skulle et godt bryst til, som man siger.

Tiden løb imidlertid fra hotellet ved Nordstrand, og tømrermester Frandsen afhændede såvel dette som cottagerne. Gosserer Jørgen Gormsen havde i en meget lang årrække sommerbolig her. Han ejede også et par af cottagerne. Verandaen eller pavillonen blev revet ned og genopført på gården Ellehøjgaardd i Lumsås.

Store aktiviteter på Nordstrand og Skærby
I 1919 opførtes en kommunal badeanstalt ved Nordstrand, som var en bygning med omklædningskabiner, men da det viste sig at være en tabsgivende forretning overgik denne også til sommerhus.

I 1928 helt præcist den 20. juli havde overbevillingsnævnet udfærdiget bevilling for Hans L. Larsen til, i sommermånederne indtil 1935, at drive beværtning med ret til udskænkning af stærke drikke i restaurationslokalerne på Nykøbing kommunes badeanstalt ved Nordstrand. Det fortælles i øvrigt at man kan støde på noget af soklen af den kommunale sommerrestaurant, som blev ødelagt af bølgerne.

Mange sommerhuse begyndt nu at dukke op som naboer til Badehotellerne, og der var tilsyneladende forskel på om sommerhusene blev bygget af Nykøbing-borgere eller for folk, som boede længere væk. Sidstnævnte flyttede jo på landet med tyende, og måtte have mere plads end Nykøbing-borgerne.

Desuden var det de første år sådan, at flere huse ved Nordstrand blev opført af bygherrer, som stammede fra Nykøbing Sjælland, men havde deres virke andet sted, men gerne ville bevare deres tilknytning til området.

Arkitekt Einer Andersen etablerede en tegnestue i Nykøbing efter at have afsluttet byggeriet af Statens Sindssygehospital (Amtshospitalet) syd for byen, og i de efterfølgende år stod han for opførelsen af adskillige by- og landhuse på egnen.

I 1918 annonceredes store strand- og skovgrunde til salg ved Klitborg. Så fulgte udstykninger i Vibo Plantage, dernæst af Skærby-arealerne i 1930-erne. I 1926 suppleredes overnatningsmulighederne af en nyåbnet campingplads ved Nordstrand.
Odsherred var blevet et attraktivt sted at tage hen.