Badehotellet ved Nordstrand

Reklamepostkort af badehotellet ved Nordstrand

Forleden dag da jeg var ude at cykle, så jeg at Nykøbings første badehotel var til salg. Her lidt minder og oplysninger om byens første badehotellet, som lå på Nordstrand i enlig majestæt. Det ligner næsten sig selv, men er nu tæt omgivet af de mange sommerhuse.

Huset, der i dag bærer navnet Lyngbo, som var grundstammen i hotellet, ligger på højre side af vejen, Lyngvejen, der fra Nordstrandsvej fører langs stranden mod vest. Det er et af de første huse på højre side. Da det var hotel, var der en stor pavillon eller veranda, ud mod vejen, og så var der de tidligere cottager tilhørende ejendommen. Enkelte af disse fyrretræshuse ligger der stadig på vejens venstre side og benyttes i dag som sommerhuse.

Det var den berømte tømrermester Niels Frandsen, Nykøbing, som byggede hotellet, som også byggede cottagerne og de små strandhuse, hvor man kunne klæde om.

badehuse ved Nordstrand ved Nykøbing

Langs stranden blev der i århundredtets begyndelse opstillet strandhuse, hvor omklædning kunne finde sted.

Ved siden af sin tømrerforretning, drev han selv hotellet ved Nordstrand. Grundene var jo ganske billige, og de fleste grunde hørte til ejendommene inde i Nykøbing og handledes lidt tidligere for en pot brændevin. Man tog jo ikke meget til stranden — det var skovturenes tid.

En flagstang
For øvrigt er der en ganske sjov historie i forbindelse med hotellet. En dag sagde tømrermester Frandsen til sin gode ven, malermester P. M. Christoffersen, at han skulle have malet en flagstang på hotellet.  P. M. Christoffersen drog derud med et par af sine folk, men der var ingen flagstang. Derfor malede han en flagstang på hotellets gavl, hvilket naturligvis forbavsede Frandsen, da han så den. Men Christoffersen kunne da undskylde sig med, at han havde fået besked på at male en flagstang.
Solinflammation i benene
Der kom en hel del mennesker til hotellet for at holde ferie. Man boede i cottagerne og spiste på selve hotellet. I den afdøde forfatter Jacob Palludans essay-samling ”Siden De spørger. ..”, fortæller han nemlig om ferieoplevelser fra Nykøbing Sjælland: ”En gang ferierede vi ved Nykøbing S., et paradis. Først på Hotel Phoenix som eneste gæster. Værten, der overvågende deltog i måltiderne, virkede modløs ved at skulle leve helt af os. En tjener opholdt sig bestandig bag stolene, det trykkede samtalemulighederne. Derpå i landauer ud til den øde beliggende Nordstrand, ”Kattegatbadet”. Straks første dag solinflammation i benene og let feber, jeg måtte i seng. Man boede i fyrretræshytter med tjæreduft og mange ørentviste – jeg trak en ud af øret, det er rigtigt. Blandt gæsterne var standsfolk, således daværende pianist V. Willumsen. Jeg havde klavernoder liggende i salen, en dag snuppede han Lumbyes ”Indiansk krigsdans” og stillede den foran sig. Av for søren, så tjept skulle det gå! Han bare så på den, så kunne han den!
Som morgenmand gik jeg alene over i restauranten og fik serveret en personlig kande kaffe. En dag flyttede jeg lidt på bordets blomsterpynt, straks var ungtjeneren der: – De skal la’ alting være. Han havde en kunstners omhu for sit værk. Og hvilke blomster! Den lette tørre strandflora i sarte farver, klokkeblomst, evighedsblomst, lyng. Og den store blå havbue med lokkende friskhed. Et paradis som allerede sagt. Og for de få, eksklusivt”
Lige til den første verdenskrig havde Nykøbing sit ærværdige fugleskydningsselskab, og den årlige fugleskydning foregik netop ved badehotellet.

En tidlig sommermorgen drog et orkester gennem Nykøbings gader for at vække indvånerne til det stolte syn, der snart ventede dem. Fugleskydningsbrødrene skulle hente fuglekongen. Brødre sluttede sig til, som orkestret kom frem, og snart var der dannet en fornem procession med bannere og festklædte skydebrødre. Foran gik to unge mennesker med et blåt fløjlsskjold, på hvilket var fastgjort de sølvpræmier, om hvilke, der skulle konkurreres. Det var et eftertragtet hverv at bære disse, og i mange år blev det varetaget af apoteker Svend Nielsen, Valby (som tidligere var en trofast sommerhusbeboer ved Skærby) og tidligere prokurist Kaj Frederiksen fra sadelmagergården på Algade.

fugleskydning ved Nordstrand

Laurits Jacobsen kommer hjem fra fugleskydning ved Nordstrand. Han var søn af Anne og Lars Jacobsen, der ejede Toftebjerggård ved Højby. (Foto: Odsherred Lokalarkiv)

Hos fuglekongen fik brødrene sig en hjertestyrkning og var så beredt til turen til Nordstrand. Et festligt syn var det, som de drog frem efter orkestret. I mange år med Sophus Jensen som trommeslager og barberen fra Grevinge som basunist.

Hos fuglekongen fik brødrene sig en hjertestyrkning og var så beredt til turen til Nordstrand. Et festligt syn var det, som de drog frem efter orkestret. I mange år med Sophus Jensen som trommeslager og barberen fra Grevinge som basunist.

Bare skyd ind i hele flokken
Vel ankommen til Nordstrand gik man i gang med skydningen, som gik let fra hånden i formiddagstimerne, indtil der kaldtes ind til den oppulente (overdådig) frokost i hotellets pavillon.

Her blev der taget godt fra både af maden, øllet og de kolde snapse, der jo dengang var på mere end to centiliter. Når også kaffen med diverse var gledet ned, optog man igen skydningen, men nu var det knap så let at ramme fuglen.

Et replikskifte noget lignende som sådan huskes:

— Hvor skal jeg da sigte?

— Det er ikke så svært. Bare skyd ind i hele flokken!

Ned kom fuglen da for det meste, men det berettes, at man i hvert fald et år ikke kunne få gjort kål på den. Smedemester Clausen havde nemlig gjort den ekstra levedygtig, da han beslog, og man måtte skyde nok engang dagen efter. Normalt blev fuglekongen dog kåret og behørigt hyldet samme dag.

Så gik turen tilbage til Nykøbing, og nu var optoget knap så flot som om formiddagen. Det kneb med at holde trit efter orkestret. Det siges, at det er sket, at enkelte brødre har måttet lade sig hjemtransportere i Lauritz Jacobsens landauer eller senere i hans åbne bil. Hjemme imødeså konerne naturligvis spændte deres gemalers hjemkomst.

Om aftenen ventede nemlig den store gallamiddag på Grønnehavehus, hvor man festede videre efter alle kunstens regler. Der synes at skulle et godt bryst til, som man siger.

Tiden løb imidlertid fra hotellet ved Nordstrand, og tømrermester Frandsen afhændede såvel dette som cottagerne. Gosserer Jørgen Gormsen havde i en meget lang årrække sommerbolig her. Han ejede også et par af cottagerne. Verandaen eller pavillonen blev revet ned og genopført på gården Ellehøjgaardd i Lumsås.

Store aktiviteter på Nordstrand og Skærby
I 1919 opførtes en kommunal badeanstalt ved Nordstrand, som var en bygning med omklædningskabiner, men da det viste sig at være en tabsgivende forretning overgik denne også til sommerhus.

I 1928 helt præcist den 20. juli havde overbevillingsnævnet udfærdiget bevilling for Hans L. Larsen til, i sommermånederne indtil 1935, at drive beværtning med ret til udskænkning af stærke drikke i restaurationslokalerne på Nykøbing kommunes badeanstalt ved Nordstrand. Det fortælles i øvrigt at man kan støde på noget af soklen af den kommunale sommerrestaurant, som blev ødelagt af bølgerne.

Mange sommerhuse begyndt nu at dukke op som naboer til Badehotellerne, og der var tilsyneladende forskel på om sommerhusene blev bygget af Nykøbing-borgere eller for folk, som boede længere væk. Sidstnævnte flyttede jo på landet med tyende, og måtte have mere plads end Nykøbing-borgerne.

Desuden var det de første år sådan, at flere huse ved Nordstrand blev opført af bygherrer, som stammede fra Nykøbing Sjælland, men havde deres virke andet sted, men gerne ville bevare deres tilknytning til området.

Arkitekt Einer Andersen etablerede en tegnestue i Nykøbing efter at have afsluttet byggeriet af Statens Sindssygehospital (Amtshospitalet) syd for byen, og i de efterfølgende år stod han for opførelsen af adskillige by- og landhuse på egnen.

I 1918 annonceredes store strand- og skovgrunde til salg ved Klitborg. Så fulgte udstykninger i Vibo Plantage, dernæst af Skærby-arealerne i 1930-erne. I 1926 suppleredes overnatningsmulighederne af en nyåbnet campingplads ved Nordstrand.

Odsherred var blevet et attraktivt sted at tage hen.

Det er i øvrigt Nybolig som har huset til salg – du kan læse mere om det her: