Gade, veje og stræder 3

Navnet på Billesvej skal findes helt inde ved kirken, helt præcist på Nørregade 1 A. Her blev Carl Steen Andersen Bille født i 1828. I 1861 blev han valgt til Folketinget som nationalliberal for Københavns amts 3. kreds, og blev medlem af Borgerrepræsentationen. I 1886 udnævntes han til amtmand over Holbæk amt. Men det var Billes utrættelige arbejde, der førte til åbningen af jernbaneforbindelsen mellem Nykøbing og Holbæk, Odsherreds Jernbane, der gjorde at han fik opkaldt en vej efter sig. På bygningen – Nørregande 1 A, findes der i øvrig en mindetavle om Bille. Således kom vi i gang med Billesvej. I lang tid var Billesvej kun en lille vej fra Holtets Plads til Grundtvigsvej. (Nørregade og Holtets Plads kommer vi ind på senere når vi kigger på ”Det gamle Nykøbing”) Men efter udstykningen af landbrugsjorden bag Grundtvigsvej var en realitet, blev Billesvej længere og længere.

 Ja vi fik lige nævnt Grundtvigsvej, navngivet fordi N. F. S. Grundtvig’s slægt stammer fra Nykøbing. Omkring 1920 anlagde man Grundtvigsvej, der fra begyndelsen var tilplantet som allé. Der findes følgende lille anekdote om navnet, da der som oftest både før og siden, var en livlig debat i byrådet om navnet. Der boede engang tre redaktører side om side op ad vejen, og et af byrådsmedlemmerne, der ikke kunne lide de gæve pennesvingere – især en bestemt – foreslog med tydelig adresse, at man kaldte vejen “Slyngelstræde” – men således blev det ikke. Da Grundtvigsvej kun var en lille stump vej fra Algade til Svanstrædet, hed vejen tidligere Adamsvej – som er en forvanskning af navnet A-Dam – altså en dam. Som henviste til den dam der lå hvor der i dag er boldbane over vor plejevænget Præstevænget. Nok om Grundtvigsvej – på vej ud af byen kommer vi til Præstevænget og Savværksvej, som vi tager en anden gang, når vi kigger på centrum af byen. Men vi kommer så til vejene opkaldt efter tidligere borgmestre i byen. Vi starter med A. Ladingsvej. Opkaldt efter Anders Lading-Petersen, overplejer og borgmester. Officielt kaldet A. Lading-Petersen eller Aladdin, som var hans “kælenavn”, og han navngav da også sit sommerhus i Vibo Plantage for “Aladdins Hule”. Dejlig form for selvironi. I 1930 blev han overplejer ved på SNS og i 1937 blev han valgt ind i byrådet for Det Radikale Venstre, og blev formand for socialudvalget. Fra 1945 til 1954 var han borgmester. Ved valget i 1962 trådte han tilbage. Vil skal lige omkring sidevejen til A. Ladingsvej nemlig Nordgårdsvej.

Nordgården – et luftfoto fra 1938. I højre side ses vejen A. Ladingsvej. På tværs i billedet Billesvej. Over det lille hus, er en bakke, som også findes i dag. På den havde Nordgården tidliger sine møller. Derfor hedder bakken Møllebakken, hvis man kigger på gamle matrikelkort.

Den er jo opkaldt efter den gården, Nordgården (se ovenstående billede), som lå præcis der hvor cafeteriaet til hallerne i Nykøbing ligger. Således fik vi også forklaret hvorfor hallerne hedder Nordgårdshallerne.  Lige i starten gav det i øvrigt store problemer for gæster at finde hallen, der jo kunne have heddet Nykøbing hallen og senere hallerne. Men kommunen skal have plusser i bogen, for at bevare navnet og skolen ja – Nordgårdsskolen – perfekt gennemført. Svømmehallen kom så til at hedde Nordgårdsbadet – nej det blev så Nykøbing Sjælland Svømmehal. Hvorfor !! På den anden side af det grønne areal efter svømmehallen, kommer vi til Johs. Olsensvej – endnu en borgmester. Hans Johannes Olsen var uddannet tømrer, og socialdemokrat i politisk overbevisning. I 1915 blev han ansat som tømrer på Sindssygehospitalet, og her blev han leder her af den store tømrerafdeling. Han blev som mange andre smittet af den livsfarlige sygdom “Den Spanske Syge”, efter 1. verdenskrig, men han overlevede den. I 1945 på en ferie i Sønderjylland dør Hans Johannes Olsen meget overraskende, kun 59 år gammel.
Hans forgænger på borgmesterposten var Carl Christian Iversen, der måske mest blev kendt som bestyrer af andelsmejeriet Billesborg, der lå hvor varmeværket i dag har adresse. C.C Iversen blev født i Nykøbing i 1883. Han var medlem af byrådet fra 1921 for Det Radikale Venstre. Carl Christian Iversen dør i 1938 og når ikke at se den stor modernisering af mejeriet, han havde sat i gang. Således fik vi præsenteret personen som har lagt navn til C.C. Iversensvej.

Når det igen er tid til nye veje med borgmestre fra Nykøbing, ellers om har boet i Nykøbing, så er der nogle oplagte emner. Her taler vi jo om afdøde personer. Det er jo sådan at de såkaldte Stednavneudvalget, der hører til under Kulturministeriet foreskriver, at en person ikke må være nulevende eller nyligt afdød, når der opkaldes veje efter personer. Man anbefaler en karensperiode på fem til ti år.

Så derfor – Jakob Jensen, der var borgmester fra 1926 til 1937 – der ret beset var manden der opfandt Asfaltballet.
Bent S. Jensen der var borgmester fra 1982 til 1994 – hele 12 år. Det var Bent Jensen der bl.a. gennemført Algade som stillevej med flere etaper og sener omlægning til permanent gågade.