Købstadens storkøbmænd og skibsredere 6. del.

S/S ANNEBERG *** Local Caption *** Fartøj, spec, S/S

Den 16 november 1919 går I. H Hansens motorskonnert ”Marie” på grund ved Sejerø Rev i en stiv kuling. Den har kokoskager ombord fra Århus. Kl. 12 måtte ”Marie” finde ankerplads ved Sejerø, på grund af vejet. Men i forsøget grundstødte skibet. Da det ikke lykkedes at bringe skibet flot ved egen hjælp måtte der rekvireredes assistance. Først d. 21 november, efter at en del af ladningen var kastet over bord, og en dykker havde tætnet en lækage i bunden, blev skibet bragt flot af Svitzers Bjergnings-Entreprise og slæbt til havnen i Nykøbing.

I 1921 afhændede I. H. Hansen forretningen til Carl Jensen, der kom fra Vedde i Midtsjælland, og føjede senere fødestedets navn til sit eget.
Man kan aflæse af skibskisterne at firmaet Carl Jensen i 1921 har skibet ”Karen” liggende i havnen i Nykøbing. I 1922, kommer skibet ”Gudrun” til, men dette er dog kun for et enkelt år. ”Karen” ejes af aktieselskabet C. P. Jensen indtil 1925, herefter anskaffer selskabet sig ”Ebba” og ”Anneberg”. Anneberg må ikke forveksles med skibet som godsejeren Buchwald lavede i 1840´erne. Nææ, ”Anneberg” var skam et dampskib, ligesom ”Ebba”. Begge skibe har selskabet indtil 1926, hvorefter ”Ebba” sælges. ”Anneberg” havde Nykøbing Havn som hjemhavn indtil 1930, hvorefter skibet sælges til »A/S Dampskibsselskabet Sortehavet«. ”Ebba” kommer senere tilbage til havnen i Nykøbing, dog med aktieselskabet Rederiet Anholt som ejer.

I en søfartsbog, tilhørende Knud Gunnar Helge Nielsens, som var født i København i 1907, står der på side 22 står, at han den 9. januar 1928 har påmønstret skibet ”Anneberg” af Nykøbing Sj. og skibets bestemmelsessted var Amerika. Den 28. februar er han afmønstret i Baltimore.

Knud Gunnar Helge Nielsens søfatsbog.

Tilbage til 1869
Vi springer nu tilbage til 1869, hvor der kun er registreret 3 handelsskibe i Nykøbing Havn, Hekla, en Brig, Ida Maria en Jagt og så jagten Cathrine Caroline.

Men i 1883 er der kommet flere til – 12 i alt. “Anthon”,” Caroline Augusta”,”Flensborg”,”Helka”, ”Hiram” og ”William” alle ejet af købmand og skibsreder, N. W. Thomsen. I denne periode var N.W. Thomsen den store købmand i byen ikke mindst målt på antallet af skibe i havnen. Denne købmand kommer vi til at læse mere om senere.

En anden købmand, E. Olsen, som vi næste gang kommer til at læse mere om, havde ”Haabet” og ” Marie Kirstine” liggende i havnen.

Dertil kom enkelte som også havde handelsskibe i havnen i Nykøbing F. Petersen, ”Lykkens Haab”. Chr. Larsen, ”Margrethe Kristine”. P. Petersen ”Marianne” og ”Niord”, var ejet af ”M. Petersen.”.

 

Nykøbing Havn: Over robåden ses ”Margrethe Kristine”.