Ejer nr. 3 og 4 af Ringholm La Cour: (1916 – 1921) og Brødrene Jacobsen: (1921 – 1923)

Interiør billede fra en af stuerne fra ca. 1922 (Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Odsherred) Julestormen i 1902 og branden i 1911 har uden tvivl taget hårdt på Henriette Schytte. Da Proprietær la Cour, i 1916, købte Ringholm af Henriette Schytte overtog han også nogle omkringliggende husmandssteder og inddrog disse under gården, så det samlede areal udgjorde 365 tdr. land.
Det er meningen  at der senere skal komme en bog, om Ringholm og Hov Vig, så skulle du ligge inde med billeder eller andet materiale relaterende til dette, er du velkommen til at sende dem til mig.  I det efterfølgende bringes der ca. 90% af materialet, således at alt kommer med i bogen.
I folketællingen i 1921 er følgende personer registreret med bopæl på Ringholm. Proprietær Poul Barfod la Cour, og dennes hustru Gudrun Barfod la Cour. Samt tre af deres i alt 7 børn. Flere er sikkert flyttet hjemme fra og bliver i Lyngby. Børnene, Aase Baefod la Cour, Torsten Barfod la Cour og Kirsten Barfod la Cour, flytter med fra Brede Ladegård til Ringholm. Flytningen til Ringholm, sker ikke lige med det samme efter de har overtaget Ringholm, sandsynligvis fordi der er meget som skal renoveres på gården. I folketællingen i 1916, er de således ikke registreret med bopæl på Ringholm. Ud over familien er der i 1921 også stuepigen Dagny Margrethe Hansen, Husjomfru Else Marie Daugaard og køkkenpigen Clara Eleonora Olsen registreret med bopæl på Ringholm. At La Cour forbedrer kanalsystemerne, ses også i en tinglysning som deklareres d. 18.08.1919, her står ”At ejeren af Ringholm har pligt til at vedlige holde den nye sluse ved landvandskanalen og pligt til oprensning af kanalen hver 5. år. I et skriv om slægten Dornonville kan man om la Cour læse følgende. ”Poul solgte Brede Ladegård og afstod forpagtningen, og købte Ringholm ved Nykøbing Sjælland. Da han overtog Ringholm, var den praktisk talt ude af drift. Besætningen var solgt de nyopførte bygninger var for små, kanalsystemet der afvandede det inddæmmede areal, var forfaldent, og alle markerne befængte med kvikgræs”. Ifølge samme skriv gik Poul i gang med det helt store forbedringer, som kostede betydelige summer, og han rettede i løbet af 6 år gården op igen. Han valgte herefter at sælge den i 1922, for at udnytte en højkonjektur, som der var opstået efter første verdenskrig.
På bagsiden står der ”Østerlyng, Roepassere m. favnemål. Mellem 1915-1918. Skal vi tage denne oplysning for gode vare, så er billedet taget under La Cours tid. Personerne er alle ukendte. Midti billedet lidt til venstre ses stationen, helt til højre kirken. Til venstre ses sygehuset og hen over hovedet på forvalteren, ses Grønnehave mølle. Bemærk i øvrigt hvor mange af personerne som i pausen får sig en cigaret. Man kan i Kjøbenhavns Amtsavis d. 1-10-1921 læse at Proprietær la Cour, Ringholm, tidligere Brede Ladegaard, ved Lyngby, har mageskiftet sin Gård med Fr. Jacobsens villa ”Frederikshøj” i Sorø. Jacobsen overtager hele Ringholm, med al avl, besætning og al løsøre. Overtagelsen sker pr. 1. november 1921. Villaen ved Sorø valgt de at kalde ”Lille Ringholm”. Umiddelbart er et kun som er beskrevet i papirerne fra slægten.
Kortet er sendt i 1919. Efter denne periode var det at sende postkort med Ringholm som motiv ikke særligt attraktivt. Pensionen var nu blevet nedlagt, stedet blev igen brugt som privatbolig eller sommerhusbolig. Alternativt boede de ansatte også i nogle af de mange værelser som der blev brugt mens der var pension.
Man kan i Kjøbenhavns Amtsavis d. 1-10-1921 læse at Proprietær la Cour, Ringholm, tidligere Brede Ladegaard, ved Lyngby, har mageskiftet sin Gård med Fr. Jacobsens villa ”Frederikshøj” i Sorø. Jacobsen overtager hele Ringholm, med al avl, besætning og al løsøre. Overtagelsen sker pr. 1. november 1921. Villaen ved Sorø valgt de at kalde ”Lille Ringholm”. Umiddelbart er et kun som er beskrevet i papirerne fra slægten.

Brødrene Jacobsen: 1921 – 1923

Om det var for at lave en god handel, ved først at købe Ringholm, og efter følgende at sælge den med en hurtig fortjeneste vides ikke, men tanken er nærliggende, når det drejer sig om brødrene Jacobsen, der begge var ejendomshandlere og kom fra Slagelse. Året efter, at de har købt Ringholm, køber de også Pedersborg ved Vejle som de sælger videre i 1924. Så lang tid nåede de ikke at have Ringholm, for den er allerede solgt vider i 1923 til grev Scheel. I starten af 1920´erne var landet i krise. Valget i april 1920 bragte en venstreregering til magten, som var støttet af Det Konservative Folkeparti. En krise var opstået i kølvandet af første verdens krig, og der gav vanskelige vilkår for landbrug og industri og skabte nærmest kaotiske forhold i banksektoren; adskillige banker krakkede. En forhastet opskrivning af kronen, forstærkede krise. 1920’erne blev præget af høj arbejdsløshed, især perioderne 1922-23 og 1925-28, og af særdeles omfattende konflikter på arbejdsmarkedet. Grundlaget for at kunne købe billigt og sælge dyrt var til stede. Det er meget sandsynligt at Ringholm, under Brødrene Jacobsen, har stået ubeboet hen, det har ikke være muligt at find personer, med adresse på Ringholm, der er derfor sandsynligt at Ringholm har været brugt om sommerresistens endnu en gang.
Ringholm fra Haven 1922
Ringholm fra Haven vi er i 1922 (Foto: Lokalhistorisk Arkiv, Odsherred)