Loftfoto – Vesterbro, Nyledsbakken, Getsøvej og Højbyvej.

Vesterbro var den store indfaldsvej til byen tidligere. Det var først i 1969 at “sløjfen” blev lavet og i 1978 at man lavede ringvejen mod Rørvig, at der kommer flere indfaldsveje.
Inden da, hvis man f.eks skulle til Rørvig, så kom man kørende fra Stårup, Højbyvej, Nyledsbakken, hvor man krydsende jernbanen ved Nyled og så ad Vesterbro ned gennem Algade.

Fra Egebjergvej kunne man køre op ad Isefjordsvej og så dreje til højre ad Sygehusvej  for at komme over til Vesterbro – Saxildsalle kom først til senere.

Luftfoto fra 1938. Sygehuset det nye og det gamle. Bagerst ses Vesterbro med Grønnehave mølle som et vartegn når man kom ind til byen.

1938 – Et stykke ude af Vesterbro kommer vi til et af de mange gartnerier som lå rundt om i byen. Nederst i billedet ses fra venstre Vesterbro 52, 50, 48. Hvor gartneriet ligger op til Vestrebro går H.P. Hansensvej ned idag.

Samme sted 20 år senere – vi er i 1958 – Man ser Vesterbro og jernbanen midt i billedet. Vesterbro 54 ses til venstre i billedet. Til højre øverst ses Vinkelvej.

 

1954  Hvor der idag er autoværksted ved Nyled, lå der også et gartneri. Bygningen ved gartneriet ud til vejen genkendes. Bemærk trinbrættet til højre i billedet.  Husene forrest er hhv. Vesterbro 74 og 76 – Vesterbro fortsatte ud til Okkerbjervej  – det lille stump vej ses også den dag idag ved siden af den nye vej.

Luftfoto fra 1938 – Det er Thorhøjsvej 7 – Thorshøjvej ses til højre og er en sidevej til Nyledsbakken.

På vej op ad Nyledsbakken – Til højre ses Nyledsbakken 36, 38 og yderst nr. 40 som er sidste hus for ende af Nyledsbakken – også kaldet Bakkehuset. Læg mærke til vejen bag ved – det var den gamle vej til Odden. Det er Oddenvejen 2 og 4B der ses helt bagerst i højre side af vejen.

1954 – Nyledsbakken 50. I dag adgang helt øverst på Nyledsbakken. Ejendommen ligger for ende af Nyledsdalen, men indkørslen er i dag helt oppe ved Bakkehuset.

Loftfoto fra 1948 Vi skal en tur ud ad Getsøvej – her er det Getsøvej 17

Stadig 1948 – Getsøgård, som er nedrevet for at give plads til Varmeværkets anlæg.

 

Stadig fra 1948 – Her er det Getsøvej 36 og 37

Billede af den ny omfartsvej – som blev anlagt i 1969. Vejen fra Vig kommer som en bue ind i billedet og slutter lidt efter broen. Resten af vejen til Skærby blev først anlagt i 1978. Fra byen følges jernbanen og den nye vej til Odden – efter broen går de hver sin vej – som det kendes idag. For enden af Nyledsbakken ses to veje den ene går over og bliver Højbyvej, og den anden er den gamle vej til Odden.  De sidste to veje ses på næste billede.

 

Året er 1954 – Destruktionsanstalten eller kogeriet som det også blev kaldt. Nyledsbakken ses bagved – med vejen til Odden.

Samme år – bare fra en anden vinkel.

Året er 1954 – Højbyvej 14

Vi er stadig i 1954 – Stedet er Højbyvej 18 – Kan du kende det ? Nygårdens Gårdbutik. Bagerst ses Højbyvej 14.

Nygårdens Gårdbutik ses øverst i billedet. Her er det, fra højre, Højbyvej 15, 17, 19 og lidt af 21

Højbyvej 15 i 1954 – bemærk de mange vejtræer.

Hørlykkgård – Højbyvej 25 – som den så ud i 1954. I Baggrunden ses flere huse på Højbyvej.

Alle billeder: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)