Badehoteller i Odsherred 7. del.

Cottagerer og Badehotel ved Nordstrand ved Nykøbing

I artiklen om badehoteller i Odsherred er vi nu kommet til Nordstrand ved Nykøbing.

Nordstrand var ved slutningen af 1800 tallet begyndt at blive interessant for byens befolkning, men ikke mindst også turisterne var så småt begyndt at finde vej til Odsherred, og det fantastiske landskab, og ikke mindst de dejlige badestrande. Badehotellet til højre og små cottager til venstre. Men hvilket muligheder var der som turist i Nykøbing omkring år 1900? Her kan vi få hjælp i vistnok den første turistbrochure for Odsherred, hvor man kunne læse følgende: ”Odsherred er siden Odsherredbanens bygning blevet en yndet turistegn og har mange betingelser for at kunne konkurrere med Nordsjælland med hensyn til at byde Københavnerne sommerophold.
Som et centrum ligger Nykøbing. 5 minutters gang fra byen ligger den smukke Grønnehaveskov med den i 1902 opførte smukke Grønnehavepavillon. (1. klasses restaurant, stor dansesal, musik om søndagen). Et kvarters gang fra Nykjøbing ligger mod Nord Kattegat, ved hvilket et aktieselskab for nogle år siden byggede en restaurationsbygning og anlagde badehuse, der benyttes stærkt i sommertiden.

I 1904 har et interessantselskab lade bygge 4 villaer samme sted, hver beregnede for én familie, til udlejning på rimelige vilkår i sommerhalvåret. I Nykøbing Haven findes en fortrinlig badeanstalt.”

I brochuren står der endvidere under hoteller og kroer:

”Hotel Phønix (førhen Windeløvs Hotel) og Jernbanehoteller i Nykøbing.
Under sommerlejligheder og pensionater, står der under Nykøbing:

1: Frøken Landschoffs Pensionat (stor, skyggefuld have). Pensionatet er i den gamle Amtsstuegård, der i sin tid har været Kristian den 8´s jagtslot. Før ferie 2 til 2.5 kr. i ferien 50 øre mere pr. dag. 20 minutters gang til Kattegatbadet og 10 min gang til Isefjorden og Grønnehave Skov
2: Hr. Jensens pensionat på Jernbanehotellet (2 kr. pro pers. for fuld pension).

3:Rinholm, lige ude for Nykøbing ligger på en pynt i Isefjorden og er omgivet af en stor smuk have. Hovedbygningen er opført af afdøde overretssagfører Schytte et stort 1. kl´s pensionat, 3-4 kr. pr. pers. dagligt.

4: Sommerlejligheden her, som består af 4 værelser, køkken og pigek., fuldt monteret, kan erholdes til leje. Her er ¼ mil til Kattegat, ¼ mil. til Kattegat, ¼ mil til Højby station, og ½ mil til Nykøbing. Stor gammel have på 3 tdl. Mundtlig kan man henvende sig til fru. tandlæge Højer, Østerbrogade 52, eller til kgl. Skuespiller Guldbrandsen, eller skriftligt til fru. Lønborg Jensen, Borrevang pr. Nykøbing Sj.
5: 3 værelser, Køkken, Spisekammer og kælder til leje hos Enkefru Jensen, Grønnehavestræde. Fuld pension kan fås.

6: Et møbleret værelse kan fås til leje for en enlig dame hos maler Christoffersen, Nykjøbing Sj.

7: En ejendom med have beliggende ved Grønnehave Skov og Isefjorden med 3 værelser og 3 loftsværelser er til leje for sommeren. Henvendelse hos murermester Jens Jensen, Asmindrup St.”

Ja der er sket meget siden denne første brochure for Odsherreds herligheder blev lavet.

Stort badehotel ved Nordstrand
Hvad de færreste måske ved, så blev der barslet med byggeri af et meget stort badehotel på Nordstrand. I Nykøbing Dagblad kunne man i 1896 læse om planen.
Det store badehotel, skulle erstatte det eksisterede badehotel, sidst i artiklen i avisen stod der følgende:
”Planen er anbefalet af Handelsforeningen og Håndværkerforeningen, og den nærmeste fremtid vil vise hvorvidt den kan realiseres. Hvis nogen af vores læsere ved at læse ovenstående skulle føle lyst til at støtte sagen, bedes de henvende sig til et af bestyrelsens medlemmer. Driftdyrlæge Vinding, skomager Carl Mørch, købmand F. Madsen, sagfører Stæhr eller redaktør Faxholm.”
Stort badehotel ved nordstrand

Badehotellet ved Nordstrand som ikke blev til noget, som en plan B, byggede man efterfølgende cottagerne ved den eksisterende badehotel.