Vi mindes Sophus ”Trommeslager” Jensen, en lokalhistoriker.

Om lokalhistorie i Nykøbing om omegn.

Den 6. oktober 2015 var det 50 år siden at Sophus Jensen, bedre kendt som Sophus ”Trommeslager” Jensen døde. I den forbindelse udgav jeg på mit forlag, bogen ”Vi mindes Sophus ”Trommeslager” Jensen”.

I forbindelse med bogens tilblivelse, fik jeg kontakt til Sophus eneste datter Laila Katrine Andersen (f. Jensen). Hun har bidraget med mange gamle, aldrig offentliggjorte billeder, og informationer om sin far. Laila har i bogen også skrevet et forord om sin far.

Sofus skrev lige til sin død d. 6. oktober 1964, hvor han dødede af et hjertetilfælde. Dagen før havde han færdiggjort en artikel om krigsveteranerne i Nykøbing. Han havde sendt den til redaktionen på Sjællands Tidende, som på det tidspunkt stod for udgivelsen af de historiske årbøger ”Fra Holbæk Amt. Sofus´ artikler blev også brugt i flere lokale hæfter, hvilke blandt andet var tilfælde i Tage Christiansens hæfter ”Det skønne Odsherred” som udkom i perioden 1944 til 1953, og med en enkelt afbrydelse i 1951. I de sidste år kneb det for Sophus, med at klare sig selv, hvorfor han fik ophold på De gamles Hjem (nu plejehjemmet Præstevænget)

Med Sophus død for 50 år siden – i 1964, blev Nykøbing en særpræget skikkelse fattigere. Sophus Jensen der var født i Lindeallé i Nykøbing i 1897, levede hele sit liv i Nykøbing.

Da maler- og glarmester Ib Christiansen åbnede bodegaen Bytrommen (opkaldt efter Sophus fat der, lige som Sophus selv var rigtig dygtig til at spille på tromme) på hjørnet af Lindeallé og Strandstræde i Nykøbing, blev en over 200 år gammel tradition genoptaget. Det var nemlig her Sophus´ mor og far drev beværtning og købmandshandel ud i ét.  I forbindelse med, at det igen blev muligt at nyde drikkevare på stedet, kom historien om stedet frem, i takt med at bygningen kom tilbage til sin oprindelige funktion, og mon ikke Sophus vil have nydt at besøge stedet hvis han havde levet i dag.

Sophus har lagt navn til et utal af artikler, læserbrevet, skrivelser omkring lokalhistorie, og han deltog livligt i debatten i byen. Denne bog indeholder nogle af Sophus´ kendte historier om byens historie, Første kapitel en biografi af Sophus.

Teksterne er hentet fra hæfter som primært var tilegnet turisterne. Disse hæfter blev typisk udsolgt på under et år, og siden har teksterne kun været gengivet i brudstykker i flere lokalhistoriske tidsskrifter og aviser.

Sophus gennem byen

Med bogen her, har du mulighed for at læse teksterne i hele sin helhed. Derfor har jeg valgt at mindes vores meste kendte lokalhistoriker gennem tiderne, ved at genoptrykke hans tekster på 50 årsdagen for hans død.

Det er lokalhistorie når det er bedst !

Vi skal høre om de gamle veteraner fra krigene i 1848 og 1864, her fandtes der mange stoute typer, vi kommer hele Odsherred rundt for at høre om de sidste veteraner som Sophus også mødte. I år er det ekstra aktuelt i forbindelse med 150 året for salget ved Dybbøl. Det er samtidig den sidste artikel fra Sophus hånd. Denne skrev han aftenen inden han døde.

I artiklen som Nykøbings Stadsmusikanter og Odsherreds gamle spillemænd, kommer vi tæt på livet hjemme hos Sophus´ far. Artiklen giver et rigtigt godt indblik i, hvordan vore forfædre festede når der var dans og fest i byen.

I artiklen om det gamle Nykøbing, tager Sophus os rundt i byen og engene omring os og beskriver meget grundigt hvordan moser og områderne tidlige har været brugt. I beskrivelsen inde for byporten, hører vi om hvordan bystyret fungerede. At byen havde 35 brændevinsbrænderier, kan i dag være svart at forstå. Men det havde byen og alle havde en fornuftig indtjening.

Vi er helt tilbage i det 17 århundrede, hvor Sophus beskriver hvordan man på det tidspunkt gik i kirke. Grundtvigsslægten kommer han kort ind på til slut i kapitlet

Kapitlet om brandkorpset er ret enestående, med mange detaljer om hvordan brandvagten foregik. Sprøjtemønstringen har mange læst om, og er flot detaljeret beskrevet, ikke mindst på grund af de iagttagelser og kontakter Sophus har haft med byens borgere. Sophus kommer også ind på de forskellige ildebrande som har hærget byen gennem tiderne, helt op til hvor Grønnehave mølle brændte i 1941.

Hvordan skolevæsnet i Nykøbing har fungeret handler det sidste kapitel om. Her kan det nok være at skolebørn i dag ville sige ”hvad sker der lige der”. I detaljer beskriver Sophus hvordan de forskellige skoler i byen gennem tiderne har fungeret. Penge var der ikke meget af og lokalerne elendige. Vi hører om latinskolen og ikke mindst om hvordan flere af lærerne drak mere end de underviste.

Teksterne er tilrettet, således at også unge mennesker i dag har nemmere ved at læge dem. Det til kommer at jeg har suppleret tekstere med mange billeder, hvoraf flere er fra hans egen samling.

Bogen er den anden, der udgives fra mit forlag Hilsen fra Odsherred.   Bogen er produceret og redigeret på Bendt Kjersgaards forlag.

Bogen kan købes hos

Lokalkompagniet – Bestil bogen på deres webshop her.
Bog og Ide i Nykøbing og Asnæs,
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum og
Visit Odsherreds hovedkontor på Holtets Plads

Bogen er på 145 sider.

Bestilling af bogen
Pris pr. stk. kr. 189,-
Levering kr. 46,-

Samlet pris for bogen inkl. levering kr. 235,-

Du betaler for din bestilling via kontooverførsel/netbank. Beløbet for din bestilling herunder, overføres efterfølgende med angivelse af dit navn til konto:
Reg.nr. 3565 Konto nr. 3565092243

Husk at skrive dit navn i teksten på overførslen.

Mobilpay er også muligt: 4042-5398
Husk at skrive dit navn på overførslen.

Bestilling af bøger

  Dit navn

  Din e-mail

  Telefon

  Adresse

  Postnummer

  By

  Din bestilling

  For spørgsmål, venligst send en e-mail til mig på claus@hilsenfraodsherred.dk