Badehoteller i Odsherred 1- del.

Badehotellet Sejerøbugt

Jeg er siden serien Badehotellet startet, blevet spurgt flere gange, om jeg ikke kunne skrive lidt om Odsherreds badehoteller, og dette ønske efterkommes hermed.

Strandhotellet ”Sejerøbugt”
Vi har i disse spalter tidligere beskæftiget os med netop dette sted, og jeg har af samme årsag fået mere og mere materiale tilsendt. Da artiklen handler om badehoteller skal vi også lige havde historier om Badehotellet ”Sejerøbugt”. På Tenglemark lyng købte Alfred Hansen i 1933 et lyngareal, hvorpå han påbegyndte opførelsen af “Sejerøbugt”. Inden da havde han drevet Højby Afholdshotel, senere Højby Kro. I de travle perioder var foruden et stort personale, hele familien i sving på hotellet, f.eks. som smørrebrødsjomfru og tjener. Duge og sengetøj blev vasket på hotellet, og i godt vejr blev tøjet lagt til tørre på de omkringliggende lyngarealer. I løbet af årene i 194o-5o opkøbte Alfred Hansen mere af den lyngjord, der grænsede op til hotellet, og da Ida og Alfred Hansen i 1959 lukkede strandhotellet, begyndte Alfred Hansen at nedrive noget af hotellet. Disse materialer blev brugt ved opførelsen af sommerhuse på de grunde, der blev udstykket fra strandhotellet.

 

Reklame - sejerøbugt forside

Reklame fra Hotellets storhedstid.

Reklame - sejerøbugt bagside

Spisekort - sejerøbugt

”Sejerøbugt”´s spisekort – hvor der er mange ligheder med maden som serveres på ”Badehotellet”. Bemærk de lokale reklamer.