Luftfoto – Stationen, Havnen, Annebergparken (SNS) og Egebjergvej

Så er det turen ud af Egebjergvej fra luften

Måske er det det dit hus på billedet.  Måske kender du en, som i dag bor der og vil have glæde af at se, hvordan området så ud i “gamle dage” – så kan du evt. “tagge” personen.

Luftfoto fra ca. 1940. Tværvej er ikke bygget.  Stationen ses forreste i billedet og parallelt ses Algade. Husene på Grundtvigsvej har markerne i baghaven.

 

Fra ca. 1938 – Gasværket ses forrest i billedet – i dag Kingosvej. Stationen og byen ses øverst. Et arbejdsspor fra jernbanen gik ud til havnen.

 

Andelsslagteriet – ca. 1938. Enkelte huse på Egebergvej ses midt i billedet. Jernbanens spor ud af byen ses tydeligt.

 

ca. 20 år senere 1958 – Papkassefabrikken forrest. Midt i billedet Slagteriet og husene på Egebjergvej er genkendelige. I baggrunden de mange baggårde på Algade – bemærk bygningerne ved Hans Hansens købmandshandel som ses øverste til venstre i billedet. I dag Expert og Sparekassen Sjælland-Fyn.

Havnen som den så ud i 1938

så er vi i 1954 – der er kommet flere virksomheder på havnen.

Næsten samme periode – bagerst ses badeanstalten.

Årstallet er ikke helt præcist her – men nok omkring 1950. En fantastisk luftfoto der viser de mange hus på Egebjergvej.  De lange haver grænser op til Isefjorden. Efter Andelsslagteriet ses den lange bygning som var reberbanen. Isefjordsvej ses til højre i billedet. Øverst til højre ses Kongeengen.

Så er vi i 1938 – SNS i dag Annebergparken. Bagerst ses havnen.

Så er vi i 50´erne. Der er gang i byggeriet på Mosbyvej.

Anneberggård ca. 1938. Egebjergvej snor sig gennem landskabet.

Anneberg Hovedgård i 1954. Havnen og Ringholm ses i baggrunden. Broen ved SNS var den gang noget længere.

Egebjergvej 164 i 1954. Området Hunstrup, og således sluttede turen ud af Egebjergvej.

Alle billeder: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)