Ejer 8 – 10 af Ringholm: Hypotekforeningen: (1931-1932), G. A. Grinewsky: 1933 og Arkitekt Holm (1934 – 1936)

Det var derfor kun et spørgsmål om tid, før Ringholm igen kom på tvangsauktion. Det skete så d. 21. oktober 1931, hvor man i Statstidende kunne læse at proprietærgården Ringholm vil komme på tvangsauktion. Den sidste der havde skøde på ejendommen, var Dyrlæge Johansen i Dianalund, og det var derfor ham, tvangsauktionen ramte. Aktionen endte med at Hypotekforeningen overtog gården for kr. 152.000. De forudgående prioriteter var Sparekassen Bikuben (kr. 65.000) og Kreditkassen for landejendomme (Kr. 65.000) og endelig havde Hypotekforeningen et tilgodehavende på kr. 44.000. Prisen for Ringholm, var nu under hvad den tidligere var blevet solgt for.
Det er meningen  at der senere skal komme en bog, om Ringholm og Hov Vig, så skulle du ligge inde med billeder eller andet materiale relaterende til dette, er du velkommen til at sende dem til mig.  I det efterfølgende bringes der ca. 90% af materialet, således at alt kommer med i bogen.
Sidste gang, ejendommen har været handlet, var i 1924, da proprietær Kjeldgaard Petersen, købte den for kr. 310.000. Tilbage i 1921 da La Cour solgte den var det for kr. kr. 475.000.  Den reelle handelsværdig kunne nu være svært at fastsætte. Sandager, som aldrig havde haft skøde på Ringholm og alligevel havde boet der, have politiet nu fået fat i. Det kom også frem, at han havde solgte ud af sit forråd af korn og kreaturer ligesom han have være på hugst i den til tilhørende skov. I maj 1933, omtalte Holbæk Amts Venstreblad under overskriften ”afklædning af Ringholm”, kort hvad der sket i retten. Da Sandager skulle i retten, var det at den kendte ordveksling mellem ham og dommer Bredstrup fandt sted. Da han mødt i retten, titulerede han sig proprietær Sandager, men på dommer Bredstrups spørgsmål om, hvor hans nuværende proprietærgård var beliggende, måtte Sandager imidlertid vedgå, at den ”Lå på månen” som han sagde. Hvorefter dommeren ironisk bemærkede, at så var det vist bedst at føje et „forhenværende” foran proprietær.  Sandager fik en bøde på kr. 100 for hugst i skoven samt 30 dages hæfte for afklædning af gården

Motiv af hovedbygningen, misligholdt (Lokalhistorisk arkiv, Odsherred)

G. A. Grinewsky: 1933

Hypotekforening, som overtog ejerskabet af Ringholm efter tvangsauktionen, sælger den d.  8 marts 1933 Ringholm til godsejer G.A. Grinewsky. Det har uden tvivl være noget af en opgave for Grinewsky, at skulle i gang med at genoprette Ringholm. Bygningerne fremstod misligholdt, ingen kvæg kunne sælges til slagteriet og ingen mælk kunne leveres til Billesborg mejeri. Markerne var misligholdte, men det er en kort tid han har Ringholm. Det fortælles, at Grinewsky havde en stor flot bil, med chauffør og blev kørt rundt i Nykøbing by. Lige så hurtig han kom til byen, lige så hurtigt forsvandt han igen. Som tidligere nævnt, havde arkitekt Holm lejet sig ind i stuehuset, ligesom han også have lejet hønseriet, dette fortsætter under Grinewsky som ejer.

Arkitekt Holm (1934 – 1936)

Den 2. januar 1934 sælger G. A. Grinewsky ejendommen til arkitekt Holms kone – Ebba Holm.  Arkitekt Holm tegnede og byggede erhvervshønserier på Sjælland, og da han overtager Ringholm begynder han også at drive landbruget. Hr. og fru Holm, får i alt 4 bøn. Solveig, Gundhild, Karin, samt sønnen Torben. Ifølge folketællingen fra 1930, kan man se at Ebba står registreret som Hønseriejer. Man kan af skødet se, at Holm overtager pligterne over for Odsherred Andels svineslagteriet og Andelsmejeriet ”Billesborg”, samt at der også er afgrøder på marken. Ud af det kan man konkludere at der igen var kommet dyr i staldende på Ringholm og marken var tilstået.

Holm havde et stort hønseri på Ringholm. Hønseriet lå mellem gartnerhuset og drivhuset (som lige kan skimtes i baggrunden). Personerne på billedet er ukendte. Men et kvalificeret bud kunne være at damen til højre kunne være Fru. Ebba Holm, og ved siden af hende arkitekt Holm. En af de andre personer kunne være hønsepasser Lars Alfred Christensen, som i øvrigt kom fra Højby, men boede på Ringholm. (Lokalhistorisk Arkiv, Odsherred)

At det er Ebba Holm, som underskriver skødet kan skyldes to ting. Man ville fordele risikoerne således at erhvervshønseriet ikke var afhængig af driften af Ringholm, som jo, når man ser tilbage i historien, har oplevet et par tvangsauktioner. Den anden årsag kan være, at arkitekt Holm, simpelt hen ikke havde penge til at købe Ringholm for, de var alle bundet i hønserierne, men for at sikre hans forretning med erhvervshønserierne kunne forsætte, blev han ”nød” til at købe Ringholm. Holm havde jo oplevet flere skiftende ejere siden han startede med at leje sig ind. Det er nærliggende at hælde til den sidste formodning, specielt når man senere læser om hvilke strabadser familien Holm kom til at opleve. Man skulle mene, det nu kun kunne gå fremad for Ringholm. Gården var blevet genoprettet, men en storm i starten af februar måned i 1935 og manglende respekt for naturens kræfter, skulle vise sig at ændre alt for Holm i almindelighed men ikke mindst for Ringholm i særdeleshed. Selve dæmningsbruddet, var den største naturkatastrofe i Odsherred i nyere tid og det kommer vi til i de kommende afsnit.