Købstadens storkøbmænd og skibsredere 10. del.

 

Niels William Thomsen (1833-1900), var den købmand i Nykøbing med flest skibe i havnen i Nykøbing, men det endte med selvmord, d. 25 marts på Vestergade 12 i København. Men hvorfor skulle det gå så galt? – det ser vi nærmere på de næste par gange.

Niels William Thomsens far, Peter Thomsen (1802-1885), står opført som brændevinsbrænder og købmand, på det der i dag er Algade 3. Grunden blev udstykket fra matr.nr.1 i 1865, men allerede forinden, i 1862, var forhuset opført i sin nuværende udformning. Allerede omkring år 1800 blev her opført et 12 fag langt, grundmuret hus. I 1844 blev det udvidet til 13 fag og ombygget, bl.a. blev den nuværende kælder udgravet. Det var en ombygning, der skete samtidig med, at nabohuset i Algade 3 blev opført.

Problemer under fødslen ?
N. W. Thomsen, blev i maj måned 1859, gift med Ane Kirstine Thomsen (født Jørgensen), og den 31. marts 1860 får de deres eneste fælles barn, Anthon Peter Thomsen. Men noget kunne tyde på, at der havde været problemer i forbindelse med fødslen, for 11 dage senere dør Ane i en alder af kun 26 år. 3 år senere, gifter N. W. Thomsen sig igen, denne gang med den kun 19 -årige Louise Frederikke Vilhelmine Thomsen (født Wittus). Louise, der var født i København, havde fået job som lærerinde på skolen i Asmindrup (Svinninge). Her var hun registreret i 1860 – 18 år gammel. Hun havde ikke noget fast sted at bo, men er i folketællingen registreret på kroen, hvor hun sandsynligvis har lejet et værelse.

Kroen findes ikke længere, men gården står der stadig og bærer navnet ”Nygård” og er beliggende over for indgangen til Sommerland Sjælland. Lad os kort dvæle ved den, for det er her at N. W. Thomsen og Louise møder hinanden.

Ny Kros historie:
I efteråret 1845 besluttede Jens P. Petersen at skille sig af med kroen, og han opsagde forpagteren Holm. Husmandssønnen Jacob Larsen fra Højby gav Petersen et så godt tilbud, at de kunne afslutte en købekontrakt i oktober samme år. Da Larsen havde erlagt en del af købesummen kontant og i øvrigt overtaget pantegælden i ejendommen, fik han 31. januar 1846 skøde på den 4 tdr. land store kroejendom. Købesummen var på 700 rigsbankdalere, samt en årlig afgift på 1 tønde byg til matr.nr. 1 Svinninge. Da Jacob Larsen således var kommet til erhverv og ejendom, kunne han gifte sig med sin udkårne, den et år yngre Ane Nielsen fra Nr. Asmindrup.

I foråret 1856 gik Jacob Larsen i gang med at bygge et nyt krohus, en ny længe i syd og en ny rejselade, og i juli samme år stod det hele færdig til vurdering i brandforsikringen – Ny Kro var en realitet.

Kroen blev ikke mindst brugt, som en slags mellemstation for de dyr man handlede med.

Om onsdagen blev de opkøbte dyr drevet fra Ny kro og til Nykøbing, ned gennem gaden og ud på havnen. Jakob Larsen kørte så rundt i sognene, satte køretøjet enten hos sognefogeden eller hos mølleren, og når så det rygtedes, at kromanden fra Ny Kro var i byen, kom folk og falbød deres kreaturer og fik eventuelt på forskud.

Men tiderne veksler, kromanden blev en meget fattig mand.  Brødrene Jakob og Peter Larsen blev som gamle mænd sat i pleje ude i sognet, og Ny kro blev solgt til fremmede.

Næste gang fortsætter historien om N.W. Thomsen