Købstadens storkøbmænd og skibsredere 5. del.

Her fortsætter I. H. Hansen beretning om hans læretid i Nykøbing.

For landmændene fra alle sognene I Odsherred var det en fornøjelse at mødes i købmandsgården. Her lærte de hinanden at kende, og her spurgtes nyt fra by til by, og ofte gik snakken livligt. Det var heller ikke så dyrt at besøge gæstgiveren, en flaske cognac kostede en krone og en bajer 12 øre.

I købmandsgården beskæftigedes dagligt 25 mand og på havnen til tider 30—40 mand, men arbejdet gik roligt og med liv og lyst. I 1918 afhændede jeg forretningen og begyndte en grossistforretning i korn og foderstoffer i København, og fra 1931 har jeg været direktør i firmaet Olaf H. Smith, men Nykøbing har altid stået for mig som mit egentlige hjem. Tankerne går ofte tilbage til den gamle by, som jeg Ikke helt har forladt. Jeg har stadig mit sommerhus ved Nordstrand, der for øvrigt var det første, der blev bygget derude (i 1912) – nu er der jo en hel by. Mine bedste og lykkeligste år har jeg levet i Nykøbing.”

Eva Bergstrøm Petersen, der er født i 1909, fortalte en gang til redaktør Poul Skytte Olsen, hvordan hun husker turene til Nykøbing, når hendes far kørte svin til slagteriet her i byen. Det gik på tur at komme med mellem hendes mor og hendes bror Holger Hansen, senere Dalhøjgaard i Yderby, og hende selv. Det var en festlig tur, og fru Eva Bergstrøm Petersen beretter også festligt:

”Jeg husker, som var det i går, at jeg sad på kassen bag på vognen, hvor de 6-8 grise var nedenunder. Jeg husker det festlige klip-klap, når vi kom ind til byens brolægning og lugten af bygas, som jeg kunne mærke overalt. Jeg husker også den hvinende lyd fra savværkets maskiner ved indkørslen til byen.

Far læssede af på slagteriet, og vi kørte til I. H. Hansens købmandsgård på Vesterbro, hvor far staldede op, og hvor en af gårdskarlene, enten Lauritz Nielsen eller Jacob Jensen, galant hjalp ”damen” af vognen.

Så gik turen gennem bagbutikken, hvor der duftede af reb, tjære og hamp, ind i borgerstuen, hvor vi fik sodavand og far øl, og hvor vi spiste vor medbragte mad.”

I 1917 har I.H. Hansen skibet ”Aurora” liggende i Nykøbing Havn, som han i 1915 har købt af A. Andersen også Nykøbing. ”Aurora” blev bygget i Faxe i 1876 og blev i 1914 ombygget til en galease. Nævnes skal det også, at ”Aurora” faktisk var registreret som hjemmehørende i Nykøbing Havn siden 1878, men desværre er ejeren ukendt.

Den 8 juni 1918 er ”Aurora” på vej til Nykøbing Havn, da skonnerten ”Anna” der med træ ombord fra Söderhamn, går på grund ved Nakke Hoved. Dagen efter blev Anna bragt flot af ”Aurora”. Årsagen til grundstødningen skyldtes ukendskab til farvandet.
I 1918 køber vognmand Laurits Jacobsen ”Aurora”, men kun for en kort stund, da han finder ud af at han har let ved at blive søsyg! Året efter sælger han skibet til O. G. Nielsen fra Gentofte, men skibet bliver liggende i Nykøbing havn.

Læs næste gang om I. H. Hansens skib ”Marie” der går på grund på Sejerø Rev.

I. H. Hansens købmandsforretning (i dag Pakhuset og biblioteket) – der er kommet folk til byen. (Odsherred Lokalarkiv)