Den første dans på asfalten

Asfaltbal i Nykøbing | Hilsen fra Odsherred

Det var på byrådsmødet d. 12 august 1930 at mejeribestyrer Iversen på gade‐ og vejudvalgets vegne stillede forslag  om, at man på en eller anden måde kunne fejre den ny gadebelægning ved en fest.

Forslaget vandt tilslutning og fra alle sider og efter at borgmesteren kraftigt havde pointeret, at der ikke til dækning af udgifterne kunne blive tale om at trække på kommunes kasse, blev det overladt til gade‐ og vejudvalget at “træde i forhandling og samarbejde” med Turistforeningen og få festen arrangeret snarest muligt.

Det må have gået hurtigt, for allerede en uge efter kunne avisen erfare, at Turistforeningens bestyrelse forleden aften, havde haft lejlighed til drøfte “Asfaltbal i Nykøbing”, og den 22. august var det således første gang ordet asfaltbal blev nævnt i aviserne.

AvisProgram for det første Asfaltbalen skrev blandt andet: “Stemningen for en saadan Faldera var der ikke noget i Vejen med, men derimod næredes nogen Betænkelighed ved den Økonomiske Side af Sagen; thi skal der være Gilde, saa skal der være Gilde, og saa skulde det jo helst have Karakteren af en flot Folkefest. “
Men tanken fandt åbenbart tilslutning hos interesserede medborgere, at den fornødne garantikapital blev tegnet og dagen efter kunne det offentliggøres, at det første asfaltbal vil blive afholdt onsdag d. 27 august 1930 – eller hvis det den aften skulle blive regnvejr, da den første aften, det er tørvejr. Det lyder helt besynderligt idag med sådan en formulering med hensyn til tørvejr, men den blev faktisk brugt også til de kommede fester.

Festudvalget bestod af Turistforeningens formand, borgmester Jacob Jensen, redaktør P. C. Jacobsen og gade‐ og vejudvalgets formand, mejeribestyrer Iversen. Det var således de tre det skulle få festen til at køre.

Avisen skrev: “Allerede nu kan vi paa nærværende Tidspunkt røbe, at der vil blive engageret to Musikkorps, hvor paa 10 Mand, under Ledelse af henholdsvis Musikdirektørerne Olav Petersen, Nykøbing og Bentsen, Holbæk. Byen vil i hele Hovedgadens Længde blive illuminiret med et Utal af kulørte Lamper, og efter en Procession gennem Byen (Festudvalget til Hest?) tager Dansen paa Asfalten sin Begyndelse. Ud paa Aftenen afbrændes et mægtigt Festfyrværkeri, og naar Midnatsklokken kimer, afsluttes Festen med et Fakkeltog, baaret frem af den Generation, i hvis Lod det falder at betale den næste Hovedistandsættelse af Gaden.”

For at lette publikums afgang fra Asfaltfesten i Nykøbing indsatte Odsherredsbanen et ekstratog fra Nykøbing kl. 00.30  Dette tog gik dog ikke længere end til Asnæs, og butikkerne i Nykøbing fik den aften tilladelse til at åbne til kl. 21:00