Gade, veje og stræder 2

Sløjfen blev indviet i 1969, men vejstykket mod Rørvig blev først taget i brug 8-9 år efter. Sløjfen som den omtales til dagligt, skyldes udformningen af vejene, der oppefra ligner en sløjfe. På vej ind mod byen kommer vi til Okkerbjergsvej, som vi tidligere har været omkring Den er navngivet efter gården Okkerbjerggård, som lå hvor Landbrugsforeningen nu har kontor. Ud for Nyled, er der en stump tilbage af den gamle vejføring fra Vesterbro ud til Okkerbjergvej. Tidligere gik vejen tæt, langs husene, der nu har deres egen lille blinde vej.

Vesterbro er jo et gadenavn man møder i mange byer og således også i Nykøbing. Tidligere havde der været en byport, mellem Algade 5 og nr. 10. Denne blev senere revet ned, og erstattet med en mere lempelig bom ved acciseboden i nr. 6, hvorefter udbygningen af vejen, ud af byen, skete i starten af 1900-tallet. I 1950 vedtog byrådet at brække de gamle brosten op og lave en kørebane på 7 meter der skulle asfalteres.  

I 1953 blev der anlagt fortov på den yderste del af Vesterbro. Da byrådet i 1956 måtte tage stilling til en beboers ønske om at måtte fjerne to træer ud for hendes ejendom, besluttede man samtidig at fjerne alle de elmetræer, der dannede en hel allé – helt ud til Nyled. Midt på Vesterbro kommer vi til Fasan Allé. I området hvor Fasan Allé ligger lå tidligere et stort gartneri, Grønnehave Gartneri. Ejeren hed Chr. Petersen også kaldet ”Fasanen”. I øvrigt havde den kendte gartner en bror, der var gårdskarl hos købmand Hans Hansen, men det er en helt anden historie. Endelig skal det nævnes at Chr. Petersen havde en butik på hjørnet af Algade og Grønnehavestræde.

I 1963 sælger Chr. Petersen, og hustruen Karla, gartneriet til gartner Rich. Rasmussen fra Vordingborg. Chr. Petersen fortsatte dog med at hjælpe til i gartneriet, ligesom han selv drev lidt frilandsgartneri med engros salg fra villaen han byggede bag gartneriet – vist nok i nr. 12. Chr. Petersen døde omkring 1970.

Møllegårds Alle har vi været inde på, nævnes skal det i denne forbindelse, at byens store vartegn Grønnehave Mølle, da den brændte i 1941, ikke blev genopført – der blev i stedet lavet en motormølle. Bygningen findes stadig den dag i dag og ved siden af ligger Møllegården. Overfor Møllegårds Allé ligger H.P. Hansensvej, opkaldt efter Hans Peter Hansen der blev født i 1872 i Nykøbing Sj. Han var uddannet landarbejder og flyttede i 1890 til København. Han kom ad omveje til Slagelse, hvor han blev redaktør. Hans politiske gerninger fortsatte, og senere kom han i Slagelse byråd og var også borgmester en overgang.  Hans Peter Hansen blev senere formand for Folketinget i perioden fra 1924-32. Senere blev han forsvarsminister (1932-33) og finansminister (1933-37). På sidevejen til H.P. Hansensvej kommer vi til C. Steinckesvej, som er opkaldt efter en af de helt store bysbørn, nemlig Carl Steincke. Han var førstelærer i Nykøbing Sj. fra 1882 til 1919. Steincke var medstifter af Nykøbing Sj. Bibliotek, Odsherreds Museum, bare for lige at nævne nogle af hans bedrifter. Han var byrådsmedlem fra 1888 til 1906 og fik i 1913 også tildelt Dannebrogsordenen. Der er opsat en mindetavle på Grundtvigsskolen i passagen mellem Grundtvigsvej og skolegården. Vi skal lige kort komme ind på sønnike – Karl Kristian Steincke. Det var ham der byggede sommerhuset “Dokken” på Nordstrand. Han blev senere justitsminister. Han gav sig særligt af med socialvæsen, og kom ind i udvalget der ”opfandt” invalideretten. Senere blev at socialinspektør i København, og det var ham, der gennemførte den store revision, som fik navnet “Socialreformen” ,der indbragte ham fortjenstmedaljen i guld. Han har været medlem af så mange nævn og kommissioner, og skrevet så meget forskelligt, at det fylder et par spalter i “Den Blå Bog”. Han dør den 8. april 1963. Det mangler simpelthen en vej der er opkaldt efter ham. K.K. Steickes vænget kunne sagtens lade sig gøre uden at det gav forvekslinger i forhold til C. Steinckesvej. 

I 1919 dør Carl Steincke om aftenen. I løbet af dagen havde han passet sit kontorarbejde og på sin tur op og ned ad Algade, snakkede han med bysbørn om bl.a. skolegerningen. Netop hjemvendt fra byen fik han pludselig et ildebefindende og gik ind i soveværelset. Her fandt Fru Steincke ham liggende på gulvet. Læge Egede blev straks tilkaldt, man han kunne kun konstatere, at døden var indtrådt. Således kom vi til sidevejen til C. Steinckes vej – nemlig Dr. Egedesvej, navngivet efter lægen Jens Peder Larsen Egede, som var borgmester i Nykøbing Sj. i perioden fra 1920 til 1926. En lille krølle på historien – i 1919 blev Egede valgt til formand for Odsherreds Museum, i stedet for afdøde overlærer Steincke.
Da Jens Peder Larsen Egede dør i 1926, blev hans praksis overtaget af en af de andre kendte læger i byen nemlig Johs. Lind.
Nu er vi så kommet til to veje, Vinkelvej og Tværvej. Navnene blev tildelt i 1945 i forbindelse med byggeriet på vejene.  Her har man ikke være så opfindsom da der skulle tildeles vejnavne. Der er ikke så meget at skrive om disse veje, andet end der i området lå kolonihavehuse, som blev flyttet til Østervang Kolonihaveforening, der blev oprettet i 1942. Således kom vi til centrum af byen. 

I øvrigt findes der i Odsherred Kommune op til flere Tværveje og Vinkelveje, så det kunne være, at man skulle overveje en ændring en dag i Nykøbing. Man kunne forsætte med vores læger. Dr. Bruun-Petersens vej og Fonnesbech-Wulff vej?