Hvor Ofelia holder til har man kunne købe ure og hatte

På mine byvandringer bliver ejendommen altid rost af  dem jeg har med og det er med rette. Det er en af byens karakteristiske ejendomme, Algade 8, hvor Ofelia holder til som vi idag kigger nærmere på. Huset er opført i 1881, her ansøgte den daværende ejer buntmager Fritz Wiggers om tilladelse til at nedtage det eksisterende hus for at bygge et nyt i to etager, og et sidehus (Algade 6) i en etage. På dette tidspunkt havde ejendommen været i familiens eje siden 1839, hvor hattemager M. Wiggers købte ejendommen. Det nye hus blev indrettet med to butikker, buntmager Fritz Wiggers til venstre, urmager Niels Frederik Marius Ring til højre, og lejlighed i overetagen, samt værksted i gården.

Urmager M. Ring

Fru Wiggers´s vredesudbrud over sin mands sene hjemkomst gjaldede mange nætter udfra vinduerne på førstesalen og kunne høres næsten helt ned til Windeløvs Hotel, hvor han ellers havde tilbragt en hyggelig aften. Det fortælles også, at hans kollegaer en nat måtte køre ham hjem i en trillebør.

Reklame fra Nykøbing Dagblad 1900

Urmager Ring fik senere forretning på hjørnet af Algade og Svanestræde, hvor nu SuperBrugsen ligger. Hattemager Wiggers var da alene tilbage i Algade 8, og da han døde i julen 1898, drev hans kone virksomheden videre nogle år endnu.

Det berettes, at fru hattemager var en ret så streng dame, så når gemalen af og til indfandt sig for sent i de ægteskabelige pauluner efter besøg på ”gården”, altså Windeløvs Hotel, sagde konen De til sin mand.

Det kunne ske, at hattemageren efter at have forceret Algades toppede brosten indfandt sig, og det fra ægtesengen lød:

-Hvad er klokken, hattemager Wiggers?

-Den er 12.

-Det passer jo ikke. Jeg hørte den lige slå 2.

– Hva’ fa’en spør’ du så for det vrøvl.

Inden vi slutter for denne gang, så lad os lige kigge på Algade 4 og 6:
Algade 6 var allerede før år 1800 beskrevet som en 4-fags grundmuret bygning tilhørende kongen og indrettet til bolig for en konsumptionsbetjent. Hvornår huset er udvidet er uvist, men antagelig først sket nogenlunde samtidig med ombygningen af nabobygningen mod vest.

Til gengæld findes der flere oplysninger om Algade 4, der delvis er privatbolig samt forretning, hvor frisørforretningen Hos Arne & Käthe i dag holder til. Ejendommen er antagelig opført af smedemester Hans Severin Gottschalck omkring 1850. Ejendommen var i familien Gottschalcks eje allerede før 1817, og bestod da af et 9 fag langt bindingsværkshus til bolig og smedeværksted i gården, som er opført 1814. I øvrigt har havemuren, der nu lukker mod parkeringspladsen syd for huset, har ringe til tøjring af heste.

Næst gang kigger vi på sadelmagerdynastiet på den anden side af gaden.