Skyderiet på Rørvig Havn for 75 år siden – 20 årig dræbt.

Det mest tragiske i krigen i det nordlige Odsherred skete i Rørvig den 8 maj. I en blanding af glæde, kådhed og misforståelse opstod der ildkamp på havnen i Rørvig. Hvem der deltog i skyderiet havde det indtil videre ikke været muligt at finde ud af, men i en samtale med Bessie Gideon, fortalte hun til min store overraskelse, at hun var til stede på havnen i forbindelse med skyderiet. Hun har til mig forklaret, hvordan hun husker det skete. Men først fortæller Gideon, der ikke var i Rørvig, da det skete, hvordan han har fået hændelen forklaret:

”Ved 21-tiden i aftes udspandt sig en dramatisk ildkamp ved Rørvig havn, hvorved en ung Hundestedfisker blev dræbt og en anden ung mand hårdt såret. Begivenheden er i dag genstand for en indgående undersøgelse, men endnu i middags kunne det ikke afgøres, hvorvidt de to mænd var frihedskæmpere eller som formodet forklædte Hipofolk. Hovedkvarteret oplyser, følgende om episoden:

Ved 19-tiden i aftes kom to frihedskæmpere fra Hundested ind på hovedkvarteret i Nykøbing for at hente en kuffert, som de påstod var deres. Kufferten havde frihedskæmperne i Nykøbing fjernet fra et sommerhus i Rørvig sammen med nogle kompromitterende papirer, og det blev senere på aftenen oplyst, at de pågældende havde boet i sommerhuset de sidste 14 dage før kapitulationen, samt at de havde vakt deres værtindes mistanke ved påfaldende interesse for den tyske værnemagtsberetning. Kommandocentralen i Nykøbing foretog en kontrolopringning til Hundested, og da modstandsbevægelsen derovre sagde god for de to mænd, tog man ikke i betænkning at udlevere kufferten. Her skal indskydes, at der tidligere på aftenen var gået rygter om, at 14 svært bevæbnede hipomænd ville komme til Rørvig med Hundestedfærgen, og at man derfor så de Hundestedfolk nærmere an. De to unge mænd, der var bevæbnede med maskinpistoler, havde fået en Rørvigvognmand til at køre for sig. Da de skulle tilbage, tilbød 3 frihedskæmpere fra Nykøbing at tage med, i fald de skulle møde Hipoerne. De ville dog ikke have eskorte, idet de påstod, at de lettere kunne komme ud af vognen og i stilling, når de kun var to. Chaufføren foreslog da at køre om ad Nakke for at undgå hovedvejen, men det ville de heller ikke høre tale om. Tre kvarter senere kom der en alarmerende meddelelse fra Rørvig om, at to hipomænd med frihedskæmpernes armbind havde holdt en kendt Rørvigborger og var ved at gennemrode hans papirer. Der forlangtes hurtig og stærk hjælp, og der blev straks sendt 3 udrykningsvogne med svært bevæbnede frihedskæmpere af sted. På vejen derud affyredes nogle prøveskud, som har givet anledning til falske rygter om, at billisterne skød på hinanden. De to formodede hipomænd var de Hundestedsmænd, der havde været i Nykøbing, og deres opførsel i Rørvig har været i højeste grad besynderlig, så frihedskæmperne derude havde god grund til at antage dem for hipomænd. Bl.a. satte de en maskinpistol i brystet på en frihedskæmper og tvang ham til at tage med hjem og udlevere et par støvler, som den ene havde købt under sit Rørvigophold, men ikke fået betalt. Mens bilerne var på vej til Rørvig, blev der på ny ringet til Hundested for at konstatere de to mænds identitet, og da man derovre stadig holdt på, at de var frihedskæmpere og ikke forklædte hipofolk, gjorde man alt for at forhindre et eventuelt sammenstød, men det lykkedes ikke. De to parter har efter det oplyste antaget hinanden for hipofolk og åbnet ild, straks da frihedskæmperne kom ned til havnen, affyrede de et skræmmeskud mod de andres bil. Chaufføren sprang ud og oplyste, at de to personer var gået ombord i en fiskerbåd. Ved skræmmeskuddet lagde de straks til ved bolværket igen og gik i stilling bag molen. En uniformeret politi betjent fra Nykøbing sprang frygtløs ud på molen og råbte: ”Skyd ikke”. Men de svarede med en maskinpistolsalve, så kuglerne fløjtede om ørene på ham så gik Nykøbingfolkene i stilling bag nogle træer og åbnede ild med deres automatiske våben. Et øjeblik efter sank den ene af de fremmede død om, mens den anden strakte hænderne i vejret og overgav sig. Den dræbte havde fået en maskinpistolsalve tværs over brystet medens den anden var blevet hårdt såret af nogle skud i maven. En læge fra Nykøbing anlagde en foreløbig forbinding, og derefter blev den sårede og liget af hans kammerat ført til Nykøbing sygehus. Man gjorde forsøg på at afhøre den sårede, men han var for svag til at give fyldestgørende oplysninger. Det blev dog oplyst, at de begge har opgivet forskellige navne, hvor de kom frem og at den såredes legitimationskort var falsk. I formiddag kom lederen af modstandsbevægelsen i Hundested for at bistå politiet med efterforskningen af de to mænds identitet. Efter de foreliggende oplysninger skulle den sårede være en 25-årig ingeniør fra Ålborg.”

Bessie Gideon var med i Rørvig som frihedskæmper og var med til at skyde mod de to fra Hundested. Hun fortæller, at der var rigtig mange personer med fra Nykøbing, men hvem der affyrede det dræbende skud, er aldrig blevet opklaret. Ovenstående billede viser, hvordan havnen på det tidspunkt, i 1945, så ud.
Til venstre i billedet ses starten på træværket. Her kravlede folkene i båden fra Hundested i skjul. Modstandsfolkene fra Odsherred lå på den venstre side af det lille lodshus, altså hen mod Lodsoldermandsgården. Her lå de langs med tæerne og skød hen mod træværket. Altså hen over de både som ses på billedet. Billedet er fra 1946.