200 år med apotek i Nykøbing

Denne flotte bygning på Algade 33, har nu i over 100 år mere eller mindre set ud som da den blev bygget – og på stedet har der nu i over 200 år været mulighed for at kunne få noget at drikke. Det er Poul Helms, som har taget billedet i 1906, umiddelbart efter at den gamle apotekerbygning, i én etage er blevet nedrevet.
Lad os starte med starten, og vi går langt tilbage denne gang. Den første apoteker hed Samuel Wilhelm Stevenius (Apoteker i 4 år – 1812-1816). Apoteker Stevenius måtte søge om bevillingen hele 5 gange, inden han kunne kalde sig den første apoteker i Nykøbing.  Der havde dog inden, fra 1809 været drevet apotek på stedet, dog som filial af Holbæk apotek. I 1808 flyttede Stevenius endelig til Nykøbing, hvor han erhvervede ejendommen og ernærede sig som brændevinsbrænder og holdt herberg og værtshus med keglebane. Denne type blandet forretning fortsatte også under hans efterfølgere Brummerstedt (1816-21), Knudsen (1821-30), Kiersing (1830-43) og Ludvig Degn (1843-55). Der hørte 90 tdr. land til apoteket, hvoraf det halve var dyrket som agerland, en græslod, hvor man skar tørv, samt en stor strandjord mod Isefjorden.

Det blev herefter til 118 år under Eilschou-familien, startende med Christian Eilschou (1855-1905). Det er i 1906 under apoteker Cecilie Eilschou (1905-1914), at den flotte bygning opføres som ses på billedet.  I perioden hvor byggeriet foregik, flyttede apoteket til laden som hørte til apoteket i apotekerstræde (Svanestræde). Det er i dette år at Svanestræde får sit navn, som en del af byrådets beslutning om at alle gader og stræder i byen skal navngives.

Når men herefter overtog Emil Christian Eilschou (1914-1924) apoteket. Under Christian Cornelius Eilschou (1924-1974) der driver apoteket som den sidste Eilschou´erne, bliver der i 1928 indlagt elektrisk lys i hele bygningen. Apoteket har i 1949 12 ansatte og i 1974 er tallet oppe på 25. Dette afspejler blandt andet at turismen nu er kommet til Odsherred og derved kom der flere kunder bl.a. i sommerperioden.  Apoteket får i denne periode udsalgssteder i de omkring liggende byer. I 1979 overtager Aksel van der Aa Kühle (1974- 1994), og flytter apoteket til der hvor det ligger i dag, nemlig Algade 24. I 1994 tager Ellen Kallesen over som apoteker i Nykøbing.
Den socialdemokratiske gruppe i Nykøbing-Rørvig Byråd, gik med nogle planer om at kommunen skulle købe bygningen, nu der ikke var apotek der mere. ”Det skal være en slags borgernes oplysningskontor” var udmeldingen, men planen blev aldrig til noget. Men et samlingssted for byens borgere, kan man med rette sige stedet efterfølgende har været. I 1974 overtager troubadouren Eddie Russell, bygningen på hjørnet af Svanestræde/Algade og indretter restauranten Apotekerhjørnet. Han driver forretningen i 3 år og i 1977 sælger han den til Poul Barfod, som er shippingmand fra København. Poul får derved sit ønske opfyldt om at vende tilbage til sin hjemby. I 1981 overtager Villy Nielsen og dennes datter Bente – bedre kendt under kælenavnet Manda etablissementet.

Poul Rej kommer til
Den følgende halve snes år blev Apotekerhjørnet så drevet succesfuldt i forskellige familiemæssige konstellationer – en linje, som faktisk er fortsat, idet Poul Rej købte den af sine tidligere svigerforældre i februar 1990. Siden har Poul, med et enorm gå på mod, løbende tilrettet ejendommen efter tidens trend.

Straks da Poul overtog bygningen, og efter en kort renovering, etablerede han den irske pub O´Mallies – som stadig er et af byens samlingssteder. En hyggelig pub, med et stort trofast publikum. I sommerperioden er der mulighed for at sidde og nyde en forfriskning på gågaden. Sønnen Morten overtager i 2009 pubben, og derved er den familiemæssige arv i bygningen sikret.

I Svanestrædet så Restaurant Gadeskiltet lyset i 1990, efter en gennemgribende ombygning af lokalet. Gadeskiltet blev hurtigt et kendt spisested i byen. Forpagter var bl.a. Lau Gram som nu er ejer af Lyngkroen. Efter et par år blev Gadeskiltet ”udskiftet” med Ristorante Bella Italia, med den store indmurede ovn – den eneste på Sjælland på det tidspunkt kommer det prompte fra Poul og Lone som tænker tilbage til dengang da den blev bygget midt i lokalet. Det blev til små to år med pizzarestaurant i Svanestrædet. Den ivrige iværksætter forsatte med at følge med tidens trend. Lokalet blev nu en del af O´Mallies, og man etablerede et Pool og Sport lokale i tilknytning til pubben. Dette fortsatte indtil i sommers hvor Poul igen foretog en gennemgribende renovering og oprettede O´Mallies Natklub.
Vi bevæger os nu op på første salen i bygningen.  I 1995 åbnede diskoteket Revolution, som kørte i næsten 10 år hvorefter diskoteket ændrer navn til Whats Up. Dette fortsætter indtil 2008, hvorefter bygningen står ubenyttet et stykke tid. Men kun for at Poul og Lone i forsommeren åbner tøjbutikken Rej Outlet. Hvad Poul og Lone under snakken har nævnt af projekter i andre byer, vil jeg af pladshensyn ikke komme ind på her. Men bare konstatere, at der i den grad stadig er ”gang i bygningen”. Man kan stadig få en tår at drikke, ligesom vores tidligere bysbørn kunne for over 200 år siden.  Bygningen står i dag velholdt og identisk med den som for over 100 år blev bygget af apoteker Cecilie Eilschou.