Asnæs Kartoffeltørreri

Søren Bay, har naturligvis foreviget, Kartoffeltørreriet i Asnæs.

Det var det første af sin art i Danmark, Asnæs Kartoffeltørreri, da det i 1912 stod færdigt. Det var det nyetablerede “A/S Kartoffeltørreriet Odsherred”, der byggede fabrikken, og der var store forventninger til projektet. Placeringen af bygningen var på det der i dag er Toftegårdsvej 25, Asnæs by. Bygningen tilhører i dag NKT og kaldes “Den røde bygning”.

Tegning af arealer til at have kartofler på
Det var en følge af Lammefjordens inddæmning at kartoffeltørreriet blev etableret. Man begyndte lidt efter lidt, at dyrke andet på Lammefjorden end græs og korn. Selv om konkurrencen på det danske marked var stor, da folk helst ville have kartofler fra Amager eller Samsø. Ikke sekunda varer fra Lammefjorden. Måske var der også derfor at proprietær Jørgen Brabæk, Gedehøjgard, havde meget vanskeligt ved at overtale de andre kartoffelavler i området til af bakke op om projektet. Men Jørgen Brabæk fik overbevist præcist nok, til at tegningen af arealerne kunne ske, lige som der kunne stiftes en bestyrelse.  Brabæk blev formand for bestyrelsen og der blev oprettet et forretningsudvalg. Men det at fået tegnet flere arealer viste sig besværligt.

 

Odsherred Lokalarkiv, har dette flotte billede af ansatte på Kartoffeltørreriet.

Odsherred Lokalarkiv, har dette flotte billede af ansatte på Kartoffeltørreriet.

Processen
Tørreriet agiterede for, at man næste år skulle afsætte endnu større områder til dyrkning, ligesom de også anbefalede bestemte sorter.  Sorter med størst mulig stivelse, for det gav den bedste afregning.  Processen foregik ved at kartoflerne blev skåret i skiver/snitter, der efterfølgende gennemgik en tørringsproces, så skiverne var i stand til at kunne gemmes i lang tid, og efterfølgende kunne benyttes som foder til kvæg og svin. Det første år blev der udbetalt 20 øre pr. leveret kilo stivelse.

Juridiske spidsfindigheder
Men juridiske spidsfindigheder om tegningen, gjorde at kartoffeltørreriet i 1914 måtte likvidere.  En lille kreds overtog efterfølgende kartoffeltørreriet, men for tørreriet var det vel det, vi i dag vil kalde ”op ad bakke”, ligesom første verdenskrig ikke gjorde det nemmere at drive forretningen.

I 1920 blev kartoffeltørreriet solgt til “De Danske Tørrerier” i Sønderstrup, men i 1926 blev det nedlagt og ejendommen stod tom og forladt et stykke tid. Ved et fogedudlægningsskøde af 1926 overtog de to svogre, Aage Jensen og N. P. Hviid ejendommen og startede et maskinsnedkeri i bygningerne. I 1928 videresolgte de til tømmerhandler Hans Madsen, Ll. Egebjerg, og N. P. Hviid fortsatte som lejer.

I de følgende år kom der gang i udlejningen, og foruden maskinsnedkeriet startede bogtrykker Vagtbarg Asnæs Bogtrykkeri og udgivelsen af Asnæs Avis fra stedet. Efterfølgende startede smedemester Bendixen maskinværksted i bygningen, og senere fik også Asnæs Brandstation til huse i det gamle tørreri. 1945 solgte Hans Madsen ejendommen til fabrikant Jacob Jacobsen, der forsøgte sig med forskellige produktioner af fødevarer.

Tørreriet vil den dag i dag, stadig være et minde om en uenighed mellem avlerne med tilhørende retssager. Ting som dræbte projektet. I Valdemar Olsens Fårevejle-skitser 2. kan du læse mere om dette emne, ligsom der også er flere spændende fra Lammefjorden.