Sandet skulle gennemrodes ved Skærby og Nordstrand

I 1950 spurgte en læser Holbæk Amts Venstreblad angående den manglende samarittervagt ved Skærby strand. Hvorfor har samaritterne fra Nykøbing opgivet disse vag­ter, som fandtes ved andre strande i Odsherred, ville læseren vide, og spørgsmålet gik videre til formanden for Røde Kors, frk. Else Jensen, der svarede:
— Det er rigtigt, at vi tidlige­re har haft samarittervagt i et enkelt vagttelt ved Skærbv Strand på de store badesønda­ge, men da der skete aldrig noget, og da tyskerne under krigen tog stranden i besiddelse, holdt vi op. Men hvis det er et ønske fra befolkningens side, at vagterne genoptages, vil vi meget gerne tage spørgsmålet op igen. Imid­lertid er der jo mange menne­sker ved stranden hver dag, og en daglig vagttjeneste kan vi ik­ke påtage os at etablere. Jeg kan forøvrigt oplyse, at vi har erhvervet en redningsrulle, som vil blive opstillet ved Skærby strand en af dagene, når skabet til den bliver færdigt. Det er jo også af værdi at have en sådan rulle med en redningsline ved stranden.

Scan70020

Senere meddelte frk. Else Jen­sen, at samaritterne foranledi­get af denne henvendelse var ene­des om, allerede dagen efter at fo­retage en finkæmning, af hele strandbredden og klitterne ved Skærby og så meget af Nord­strand, som man kan nå, for at indsamle alt, hvad der ligger i sandet af glasskår, søm, træ­stumper og andet, som tankelø­se mennesker har henkastet. Ca. 25 samaritter skulle herefter danne kæde på I tværs af stranden og gennemrode sandet.