Da man tankede benzin på Algade.

I 1939 kunne man læse følgende læserbrev i Holbæk Amts Venstreblad, vedr. problemerne med at få tanke bilen på hovedgaden i Nykøbing.

“Som feriegæst har jeg nogle år opholdt mig her i Nykøbing, hvor jeg har haft rig lejlighed til at konstatere, hvordan interessen år for år er steget hos folk for at feriere i byen og dens omegn. Dette bevirker ganske selvfølgeligt, al trafikken i byen bliver større, navnlig da en stor del af landliggerne er bilkørende.
Dette forårsager sommertiden, at hovedgaden blokeres af de parkerede vogne til stor gene for færdslen. Da der så tilmed findes en 3-4 benzintanke i selve hovedgaden, der alle er anbragt i fortovskanten og således yderligere virker hæmmende på trafikken, også når den modgående trafik blokeres, fordi de kørende tvinges over i den venstre vejbane, så længe det stadig tillades, at påfyldning af benzin må foregå fra de stationerede tanke. Tænk blot, at der var søgning til de 3 benzintanke samtidig, og at der var ret livlig kørende trafik, hvilke færdselskomplikationer ville dette da ikke medføre? Rent bortse fra det ulykkesmoment, der naturligt ligger i at tvinge trafikken over i den venstre vejbane og på den måde fremtvinge en zig-zag kørsel i, byens hovedgade”

 

Marie Louise Larsen passer tanken
Jeg foreslår derfor, inden ulykker indtræffer, at flytte de enkelte benzintanke lige udenfor byen, hvor der således må kunne findes passende steder til at anbringe dem, uden at de vil virke generende for færdslen og således, at de dog ligger centralt.

“Københavneren”

Læserbrevet blev kort tid efter taget op i byrådet, og avisen skrev:

Skrivelsen fra den københavnske Forretningsfører om benzintankene i Nykøbings hovedgade blev kort behandlet i byrådsmødet i aftes. Formanden var stemt for at henlægge sagen, men Jensen-Nybjerg mente, at man godt kunde give ham et pænt svar. I virkeligheden er det de mange parkerende vogne i hovedgaden, der generer, og politiet kunne måske tage sig lidt af sagen.

Scan0052

Henry Gideon og Jakob Jensen advarede imod at tage sagen for højtideligt. Der findes bestemmelser om, hvor længe der må parkeres, og større vanskeligheder for trafikken kan tankene i den brede ende af gaden ikke byde. Skrivelsen henlagdes derefter.

Men som det jo er bekendt, så forsvandt standerne lidt efter lidt fra hovedgaden.

Scan70006