En skandaløs ligtransport.

Året er 1929, og mon ikke der var en del der fik kaffen gal i halsen, da de læste denne artikel i Holbæk Amts Venstreblad.

”I Højby var man i mandags vidne til en ligtransport, der ikke uden grund vakte en betydelig forargelse. Det drejede sig om en gammel mand fra Nygaard Alderdomshjem, som var afgået ved døden og hvis lig skulle transporteres til Højby Kirkes Kapel. Til denne kørsel var bestilt en af sognets bilkørende fragtmænd. Denne, der formentlig arbejder under devisen ”forretning er forretning“, var først på Nykøbing Slagteri med et læs grise, og hvor utroligt det lyder, drejede han på tilbagevejen ned til alderdomshjemmet, og uden at afklæde bilen det påhæng, der betegnede dens bestemmelse til svinetransport, fik han læsset kisten med liget op i svineburet og rullede af sted til kirken. På vejen hertil vakte grisevognens tilsynekomst med de jordiske levninger af et menneske en del opsigt.”

Hvem, der har ansvaret for denne transport fremgik det ikke rigtigt af artiklen, men der stod dog, at et par af sognerådets medlemmer havde godkendt, at transporten foregik på denne måde.

Der havde været snakket godt i det ligge samfund, og der gik heller ikke andet end et par dage hvor følgende kunne læses i selv samme avis.

”Vi har fra sognerådsformand fr. Larsen modtoget følgende:

I anledning af en notits i Holbæk Amts Venstreblad den 20. ds. angående en skandaløs transport af et lig fra Nygaard Alderdomshjem til Højby Kirke, tillader Højby Sogneråd sig herved at oplyse, at når det i bladet hedder, at et par sognerådsmedlemmer havde godkendt denne transport, er dette urigtig. Sandheden er, at formanden for alderdomshjemmet, Gdr. Anders Andersen, Gudmindrup, havde anmodet vognmanden i Højby om at besørge transporten af det pågældende lig. Men selvfølgelig havde han aldrig tænkt sig, at vognmanden kunde foretage denne handling på den skandaløse måde.

Sognerådet er enig i at beklage det skete, men er uden skyld deri. Økonomaen på alderdomshjemmet er beklageligvis for tiden syg, så hun intet har set til transporten, ellers ville hun selvfølgelig have forhindret, at den havde fundet sted på den måde, som skete.

Ansvaret for skandalen hviler alene på den pågældende vognmand.

På sognerådets vegne. / F r. L a r s e n.”

Og således sluttede sagen med den noget specielle transport af et lig fra aldersdomshjemmet til Højby Kirke.