Landsmandshotellet i Nykøbing

Vi starter med at spring tilbage til 1880’erne, i ejendommen hvor Trille Børnemode i mange år holdte til. Ejendommen var ejet af snedkermester K. Larsen, der tilbød sig med Snedker-Værksted, Møbellager og Ligkiste-Magasin. Herefter startede malermester P. M. Christoffersen som selvstændig den 10. maj 1894, dog i første omgang på lejebasis.

P. M. Christoffersen blev på stedet, men rykkede ind i bagbygningen i gården, da den store æra på restaurationsområdet oprandt for Algade 11: Byens berømte brygger Peter Kristoffersen købte ejendommen, byggede den om og åbnede restaurationen i 1904. Bryggeren havde haft bryggeri i den gamle bryggergård på hjørnet af Algade og Grønnehavestræde. Han bryggede godt hvidtøl, fortælles det – i modsætning til andre bryggere, om hvem man sagde, at de benyttede vandposten lidt for rigeligt ved ølfremstillingen. Stedet blev søgt af håndværkssvende og komis`er, og muligvis kunne man tidligt tillige få logi. Nåh, men brygger Kristoffersen solgte til brygger Larsen og i 1920 fik det navnet “Landmandshotellet”, og 1927 blev den overtaget af restauratør Hans O. Madsen, der tillige havde haft pensionat Sommerlyst i Rørvig. Under hans ledelse blev Landmandshotellet drevet som hotel med mange stamgæster, som hvert år vendte tilbage til stedet. Det fortælles, at når rejseholdet var i byen overnattede de altid her. Også egnens sommergæster fandt hertil, og bl.a. skuespillerne Holger Reenberg og Gunnar Lauring betragtede det som deres stamværtshus og var med til at skabe atmosfære på stedet. Også håndværkerne kom her – installatør Knud Hansen, E-H Electric erindrer således fra sin læretid hos elektriker Kaj Hoffman flere gange, hvor han har måttet hente sin ugeløn hos mester på Landmanden, hvor denne var i gang med dagens kortspil.  I 1952 blev hotellet overtaget af Agnete Andersen, som moderniserede det, men allerede året efter blev det købt af den legendariske Stanley Segner. En brand hærgede etablissementet, men Stanley genopbyggede det. Sidst i 1950´ere overtog Herløv Andersen stedet.
I 1965 stoppede hotelbranchen på stedet da Importøren som have holdet til på hjørnet af Algade og Grønnehavestræde rykkede ind i bygningen. I 1972 overtog den driftige Knud Larsen stedet og omdøbte det til ”Udstyrsmagasinet”. I 1988 rykkede elinstallatør Knud Hanen ind i huset.  Senere flyttede, som skrevet tidligere Trilles Børnemode ind, fra boghandler Gunnar Rasmussens tidligere butik lige over for. I dag er Medi medi Marked, hjemhørende i lokalerne.

Ølbrygger R.P Kristoffersen

Byens mest berømte ølbrygger – R.P. Kristoffersen. Dette flotte billede er fra omkring år 1900. Porten er indkørslen til bryggergården. Bagerst i billede ses nedkørslen til Grønnehavestræde.