Da Danmark blev besat – Lokale beretninger

I dag er det 75 år siden, Danmark blev besat af tyskerne. I det efterfølgende er nogle lokale beretninger, fra dagen hvor ”OPROP” blev kastet ned over bl.a. Nykøbing.

Forseglet kuvert
I en forseglet kuvert, skrevet af Harriet Schacke, omhandlende hendes erindringer omkring krigen, står der meget spændende. Hun beskriver blandt andet hvordan hun oplevede d. 9 april 1940. Hun havde skrevet, at kuverten først måtte åbnes i 1995, altså 50 år efter krigens afslutning. Brevet var skrevet i 1947. Åbningen blev senere foretaget af museumsinspektør Lise Holm. Harriet, der var uddannet sygeplejerske, havde en søster, Jenny, som var uddannet fysioterapeut. Jenny var også bibliotekar på biblioteket i Nykøbing, og sås ofte på cykel, hvor hun kørte rundt og hentede/afleverede bøger til byens befolkning.  Harriet og Jennys farfar var Heinrich Christian Schacke, der etablerede sig som garvemester i Nykøbing i 1837 i Garvergården – det vi i dag kender som Geppels Gård (Algade 16).

I Harriet Schackes brev stod der blandt andet:

”Den 9. april 1940 kom jeg som sædvanlig fra nattevagt på SNS, gik i seng kl. 8 og vågnede lidt senere ved et forfærdeligt spektakel af flyvemaskiner og jeg tænkte: ”de flyvere kunne godt flyve lidt højere oppe i luften så de ikke vækkede os nattevagter.

Jeg var ene i huset så ingen kunne fortælle mig noget om årsagen. Jeg sov igen, men blev atter vækket af larmen og lukkede så op for min radio og derigennem fik jeg meddelelsen om Tyskernes overfald på Danmark. — Jo mere man hørte og så til Tyskerne efterhånden, jo mere gal på dem blev man.”, slutter Harriet.

Stig Jakobsen, søn af vognmand Laurits Jakobsen, Vognmandsgården, husker også denne morgen hvor maskinerne fløj over Nykøbing. Stig var på det tidspunkt 14 år:

”Jeg er på vej til skole, da jeg pludselig hører en voldsom larm oppe fra luften. Jeg stoppede og fik øje på en stor lavtgående propel transportmaskine, med den tyske værnemagts kendetegn. Masser af flyveblade blev kastet ned over Nykøbing. Flyvebladene var underskrevet af den tyske General Kaupisch. Da jeg kom op på skolen, var alle lamslået over det som var sket, og alle elever blev sendt hjem. Vi fortsatte dog undervisningen dagen efter”.

Advokat John Richter, som boede sammen med sine forældre i Grønnehavestræde, beretter meget detaljeret, hvordan han husker flyverne kom ude fra Ringholm og krydser Algade skråt på, således at de fløj over købmand Lausen forretning (I dag Sans Hårdesign).

Truede tyske flyvere med hakkejern
Lige præcis retningen Ringholm passer fint i forhold til hvad Elly Larsen kan fortælle. Elly Larsen arbejdede på det tidspunkt på Ringholm, og hun fortæller at arbejderne på Ringholm arbejdede med at rense grøfter, da flyverne kommer ind over markerne. En af arbejderne tager sit hakkejern og peger med det som et gevær mod flyverne, der nu er nede i en lav højde. Det bliver åbenbart set fra den ene af flyverne, der vender rundt og dykkede ned over arbejderne i endnu lavere højde, for derefter at fortsætte sin tur over byen, hvor OPROP blev nedkastet.

Oprop 1

Oprop 2

Ubehjælpsomt dansk

Flyvebladet indeholdt Værnemagtens ønsker om, hvordan befolkningen skulle forholde sig til besættelsen. Samtidig blev der redegjort for, hvorfor det var nødvendigt at besætte Danmark. ”OPROP” var, som det fremgår af titlen, skrevet på et noget ubehjælpsomt dansk, både med hensyn til stavning, grammatik og ordvalg. Det er underskrevet af general Leonard von Kaupisch, der ledede invasionen den 9. april 1940 og derefter blev øverstkommanderende for de tyske styrker i Danmark.

Den reelle årsag var, at tyskerne af strategiske årsager ønskede at opnå kontrol med de norske fjorde, og besættelsen af Danmark var et led i denne strategi. Fra Norge var det muligt at angribe Storbritannien. Danmark var derfor besat, mest på grund af dets geografiske placering. I marts måned 1940, havde tyskerne faktisk planer om kun at besætte en del af Danmark, men sådan blev det som bekendt ikke.

Tyskerne vurderede, at man fra Danmark ville have en bedre kontrol med den skandinaviske søfart, ikke mindst ved hjælp af en overvågning af Kattegat og Skarerak.

Skamlebæk Radio var blevet besat, og på Oddens yderste spids, Gniben, opførte tyskerne mandskabsbarakker til de folk, der skulle passe og bevogte det store anti-ubådsnet, som tyskerne byggede fra Odden og tværs over til den jyske kyst ved Djursland. Man skulle ikke have allierede ubåde ned i Østersøen.

Tyskerne rykker ind i Nykøbing april 1940. (foto: Elsebeth Bruun Ludvigsen)

Ovenstående er taget fra min nye bog, 2. verdenskrig i Nykøbing Sj. og omegn, der  udkommer på mit forlag d. 28 april