Overby – Sjællands Odde og Kugleposten

I et postkortalbum, med flere motiver fra Odsherred, som en person kom og afleverede til mig, var disse postkort i mellem. Specielt det kort med bussen, var interessant, og her måtte jeg endda have fat i en ekspert inden for busser i Odsherred.
Billedet er taget af Søren Bay, og motivet er, som der ganske rigtigt står – fra Overby.
Midt i billedet ses Byposten, denne blev senere erstattet af en stor mølle således at man nemmere kunne pumpe vand op. Huset i midten er stedet hvor telefoncentralen var placeret, deraf den store mast foran huset. Huset havde tidligere været fattighuset for området. Det andet hus var købmandsbutikken, hvor købmand Trampedachs i 50´erne have sin forretning.
På det andet billede fra et lidt anden vinke, ses den meget flotte anlagte have, kaldet byhaven, som var et motiv der gik igen på flere postkort fra Overby.
”Kugleposten”
Angående bussen, så har jeg taget kontakt til eksperten inden for dette område – Steen Ole Clausen (SOC), Nykøbing. Han fortæller at stedet ved byposten, var det sted bussen holdte i Overby. Da postkortet er fra omkring 1927, var han med det samme sikker i sin sag. Så måtte det være postkontrahent Jens Peter Larsen også kaldet ”kugleposten”. Han startede med at køre med breve, pakker. Og anskaffede sig senere en bus så han kunne begynde at medtage passagerer.  Ruten gik dengang fra Algade i Nykøbing, via Nyrup og Lumsås til Overby. Den 1. november 1937 fik Odsherreds Jernbane (OHJ) koncession på ruten, som man forpagtede ud til vognmand Laurits Jacobsen, Nykøbing, og han forlængede samme år ruten så den nu kørte via Havnebyen, ud til Yderby. Ruten blev senere forlænget så den gik ud til ”Stenlejerne”.
OHJ overtager

Motiv af Søren Bay, Overby, med byhaven, ca. 1950

Motiv af Søren Bay, Overby, med byhaven, ca. 1950

I 1949 begynder OHJ selv at drive ruten, som dengang tog små 1½ times tid i hver retning. I 1955 Udvidedes ruten, så den nu fra Nykøbing kørte via Højby og Gudmindrup før den kørte til Lumsås og Sjællands Odde. Da Molsliniens færger begyndte sejladserne mellem Sjællands Odde og Ebeltoft i 1966, fik ruten endestation på Odden Færgehavn efter den havde været ude på ”Stenlejerne” og vende ved købmandsforretningen.