Automobilfærgen ”Korshage”, Rørvig

Vi skal tilbage til 1916 hvor der for alvor kommer gang i det, vi i dag kender som Hundested-Rørvig overfarten. De tre brødre Peter, Jens og Hans Nielsen opretter selskabet ”Hundested-Rørvig Motorskibsfart”. I 1917 bliver jernbanen ført fra Hillerød helt frem til Hundested. Det var nu blevet nemmere at komme til sommerlandet for landliggerne. Odsherred var pludselige blevet interessant, for nu lå sommerlandet lige over på den anden side.  Helt sikker noget kommende købere af de mange sommerhuse havde i mente når der skulle vælges et fristed.

Korshage nr. 1
Brødrene købte en helt ny passagerbåd i Svendborg – den fik navnet ”Korshage” og kunne medtage 140 passagerer samt cykler, motorcykler og gods.  I ”En fiskerdreng fra Rørvig”, fortæller Svend Hede Hansen om denne færge når den lagde til ved den yderste mole. Det var et tilløbsstykke for børnene, for man skulle se hvem der nu var med færgen. Efter et par år med den første anløbsbro, arbejdede interessantselskabet med at lave en ny anløbsbro på Rørvigsiden

Konkurrence til brødrene
Overfarten blev en succes, og automobilen, begyndte for alvor at gøre sit indtog i Danmark. Det betød konkurrence for de 3 brødre.
Selskabet ”A/S Rødbyhaven” begyndte i 1927 at sejle på samme rute med Motorfærgen ”Rexø”. Færgen lagde til for enden af den store mole, og kunne have automobiler med. Lige som ”Korshage”, sejlende man kun om sommeren, men det skulle vise sig, at konkurrenten kun fik lov at sejle den ene sommer.  Konkurrencen betød store tab for begge selskaber, men Staten, som ejede Rørvig Havn på dette tidspunkt, besluttet efter mange møder at sejladsen med ”Rexø” måtte stoppe.

Korshage nr. 2
Brødrene måtte handle, det var nødvendigt at kunne medtage automobiler.  Året efter kom der en ny færge af samme navn ”Korshage” (Korshage nr. 2). Denne færge kunne have 15 biler på dækket. Færgen var en pendulfærge, hvilke betød at man ikke behøvede at vende færgen når færgen var i havn.  Samtidig med indsættelse af den nye ”Korshage” færge, blev der også bygget et nyt færgeleje i Rørvig. Den 16. maj 1928 sejlede Korshage nr.2 sin første tur. Allerede dengang planlagde man afgangstiderne efter hvornår toget ankom til Hundested.
Billetkontrollør, Kristian Præsen, som alle i Rørvig kendte, stod på molen og tog imod passagerne og de medbragte ting. Det var vigtigt at dame og herrecyklerne blev sat hver for sig, så de ikke blev for gode venner, spøgte han ofte.  Præsen var altid dus med folk, hvilket på det tidspunkt ofte faldt nogle for brystet – men en kvik bemærkning og alt var glemt. Hændte det, at man kom et par minutter for sent til færgen, og Præsen så det, så var der ikke grund til at vente til næste færge, for så råbte kan kaptajnen an, hvorefter færgen sejlede tilbage.
Herefter kom 2. verdenskrig, og overfarten fortsatte. Den var blevet en vigtig forbindelse i Danmark. Rationen under krigen på dieselolie betød, at der kun blev sejlet et par gange om dagen. Under krigen sejlede ”Korshage” med Dannebrog malet på siderne både for og agter. I 1964 bliver ”Korshage” (nr 2.) solgt til Sverige og omdøbes til ”Sjöhästen”, i 70´erne og 80´erne skifter færgen ejer flere gange og i 1995 ender færgen med at blive ophugget. Hele historien om Hundested-Rørvig overfarten kigger vi på en anden gang.


Reklamepostkort med Automobilfærgen ”Korshage”- Ukendt udbyder.
Sendt 1934 fra Rørvig.