”Den røde Købmand”, ved Nykøbing

Man har vel lov til at være heldig en gang imellem, sådan tænkte jeg da jeg fandt dette postkort.  Som det ses, er der ikke nogen sted angivelse på det, men det er stemplet i København og det er et luftfoto taget af Scandia luftfoto – og altså ikke en af de lokale udbydere. Det er kun fordi afsenderen af kortet har skrevet Klintsøgård at det mange år senere lander i mine hænder.  Stedet er Vester lyng året er 1956, hvor kortet er stemplet. Vejkrydset er Vesterlyngvej/Pilevangsvej/vesterled.

Else og Gunnar Christiansens
På venstre side ses købmandsparret Else og Gunnar Christiansens butik – som de fleste forbinder med Vesterlyng købmandshandel, eller ”Den røde købmand”. Årsagen var, at der længere fremme lå endnu en købmandsbutik, ”Den blå købmand”, som på det tidspunkt blev drevet af købmand Aabel. Det var derfor nemmer at snakke om dem røde og blå købmand når disse skulle omtales, og der var således ikke noget politisk gemt i navnet.

Else og Gunnar Christiansen åbnede købmandsbutikken den 1. april 1952, ifølge tingbogen købte de stedet af Laurits V. Jensen d. 29. oktober 1941. Butikken havde forinden været drevet i to somre, men efter overdragelsen i 1952, begyndte man at holde åbent hele året. Else og Gunnar blev gift i 1943.  Gunnar var i 9 år medarbejder i Nykøbing Brugs.  I tidens løb har de haft indbrud 13 gange i forretningen, men installation af tyverialarm satte en stopper for det.  Siden 1956, havde købmandsparret haft deres hjem i ”Marie Dyres Hus” i nabolaget.

De ansatte
Ligesom så mange andre steder i sommerlandets mange købmandsbutikker, arbejdede der også hos Else og Gunnar unge mennesker. En tidligere ansat, fortæller at købmandsforretningen, også havde en bager butik. Hun fortæller endvidere at købmandsparret var rigtig gode til at lære fra sig, og give de ansatte ansvar. På trods deres unge alder, fik de lov at tælle kasse op, lave regnskab og åbne og lukke butikken.  I 1977 fejrede købmandsparret 25 års jubilæum. Fastbonde fra område, sommerhusgæster, tidligere ansatte, nævner alle enstemmigt, at købmandsparret altid var venlige og imødekommende.

Købmandsparret Lissi og Børge Bøjesen, havde i midtfirserne butikken, de sælger den i 1986 til Jan Andersen og kort tid efter sælges den vider.  Flere ejere har med korte mellemrum butikken og den brændte i 1997 og i dag er der opført et sommerhus på grunden. Huset til højre på grunden, bliver i skrivende stud nedrevet.

Bussen
Vedr. bussen på luftfotoet, så har eksperten udi busser i Odsherred S. Ole Clausen, givet den følgende ord med på vejen.  Der er om OHJs bus nummer 9, og var den første fabriksnye bil OHJ fik anskaffet. Oprindelig var den købt til at køre ruten Sj. Odde-Asnæs-Holbæk, men kørte også OHJs strandrute Nykøbing Sj.-Klint.  Når bussen kom ud forbi Klintekroen, og drejede til venstre, så vendte den, hvor der på højre side står et stort træ ved Gunnar Vognmand.  Chaufføren hed i øvrigt Frede Nyboe

Købmandsparret foran butikken til 25 års jubilæet i 1977 - Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 29. marts 1977

Købmandsparret foran butikken til 25 års jubilæet i 1977 – Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 29. marts 1977

Denne artikel var i Uge-Avisen i uge 27 – et par enkelte har henvendt sig til mig, angående huset. De husker alle købmandsbutikken som værende af træ, men som det ses på dette billede så er butikken af mursten. Er der tale om to butikker, eller er denne bare senere blevet beklædt med brædder?