Jeg hedder Iversen, Jensen og Jørgensen!

Selv om det er mange år siden Grønehavehus brændte , så fortælles der stadig mange sjove episoder om stedet. I 1934 i Holbæk Amts Venstreblad var der endnu en sjov episode, som jeg ikke havde hørt om før men tænkte, at man i byen helt sikkert havde snakket om dengang, for speciel det er den.

For dem som ikke kan huske Grønnehavehus, så lå det over for skyttehuset på Egebjergvej, inde i skoven i den lysning, hvor der idag er et græsareal i skoven. Lysningen kan også ses fra Egebjergvej, på højre hånd, lige når man har passeret Kongeengen og har passeret byskiltet

Der skete dramatiske ting i aftes ved Grønnehavehus, to kale, som var kommet kørende på motorcykle, blev enige om, da de skulle hjem, at føreren var vist lovlig fuld til al køre. De besluttede derfor at sove rusen ud, og i en grøft mellem Grønnehavhus og Sindssygehospitalet lagde de sig til at sove. Karlen, der skulle køre, sov fast og roligt, men den anden var mere levende. Han besluttede, at alle, der kom forbi, skulde vide, hvor stærk han var. Hver gang en enlig spadserende kom forbi, sprang han op og gav ham et par på kassen. Politiet, som opholdt sig på Grønnehavehus, fik flere og flere beklagelser og ville nu prøve, om det virkelig havde sin rigtighed. En af dem, der én gang var passeret stedet, vovede pelsen igen — fulgt af Politiet. Ganske rigtigt: manden fo´r op og gav ham et par kæbestød. Politiet kom til og spurgte, hvad han hed. „Jeg hedder Iversen, Jensen og Jørgensen!” svarede han. Og så tog politiet affære.