Svanestræde – Nykøbing – Efterlysning

Denne artikel bragte jeg i Uge-Avisen i november 2o13, og forleden fik jeg en henvendelse fra Island omkring ægteparret Edith og Carl Mogens Laursen – Guðrún skrev.
“My name is Guðrún and I‘m icelandic. I‘m looking for my grandfather who is danish and I think I read about him in a article you wrote”.

Det vil sige at Guðrún leder efter sin bedstefar som skulle være fra Danmark, sidst i denne artikel er det et billede af ham.  Artiklen har ikke været bragt på min blog men det gør jeg nu, i håb om at kunne hjælpe. Er der nogle som har billeder af Edith og Carl Mogens Laursen, så vil der sikkert være nogle på Island som bliver glade.

Her er artiklen:

Bræmmerbrostræde skulle der have stået på postkortet, hvis vi var gået tilbage til 1850´erne for det hed stykket fra Algade op til Holtets plads. Betegnelsen hentydede til, at strædet på hver sin side have bæmmer af brosten som fortove, mens kørebanen blot bestod af jord. Pladsen bag Algade, rummede cementstøberi og en trælast handel, afgrænset af en stor kampstensmur, som mange ældre huskere, hældede mere og mere faretruende ud over Svanestræde. Men på pladsen bag muren havde Jens Nielsen cementstøberi og trælasthandler Viggo Petersen sin oplagsplads.

I begyndelsen 1940´erne erhverver Boligselskabet af 1942 grunden og bygger Svanegården, bestående af 4 butikker og 26 lejligheder. Det var i øvrigt Murermester Laur.  Larsen og sønnen Robert Larsen som stod for byggeriet. I 1948 var de 4 butikker færdigbygget, på hjørnet af Svanestræde og det daværende Bagstræde.

De første forretningsdrivende i de 4 butikker var fra venstre, Frisørmester Pettersson i hjørneejendomme, herefter var det fotograf Frits Melgaard, og så blev de 2 sidste lejemål blev besat af Skræddermester Vagn Langholz. Prisen var i 1951 500 kr. pr lejemål.

I 1958 flytter frisørmester Petersson til Algade 17 og Vagn Langholz rykker ind i hjørnebutikken, hvor han drev skrædderi og renseri indtil 1963, hvorefter han flyttede til Isefjordsvej. De 2 øverste forretningslokaler blev indrettet til konfektureforretningen ”Hos Kai” der oprindeligt var startet af biografdirektør Kai Vangsgaard i et lokale hvor Sillehoved i dag har butik.  I den øverste butik var der slagterforretning ved Slagtermester Vig Petersen (Senere slagteriudsalget) og Flemming Holmegaard.
”Hos Kai” blev i 1983 omdøbt til ”Slikbixen” , først ved Tove og Jan Andersen og siden under ledelse af Bente Andersen. Den tidligere slagterforretning rummede en kort overgang fiskeudsalg, og siden frisørsalon drevet af Alice Esmann.

Svanestræde omkring 1965

Svanestræde omkring 1965

I 1964, sælger Fritz Melgaard fotoforretningen og der indrettes forretningen Pauli Sko. I 1976 indretter Esther og Villy Petersen forretningen til ”Bernina Symaskiner” og i 1983, tager Connie Jensen over i symaskineforretningen.

I hjørneejendommen flytter vinhandler Schou ind. Han havde tidligere haft forretning, der hvor Brugsen i dag ligger.  Han bliver forhandler af Skjold Burne vine – og for dem der kan huske udtrykket, så var det ”Den med Tyren”. På mange af flaskerne, sad der om halsen en snor med en tyr i plastic.
Et par år efter overtager Edith og Carl Mogens Laursen vin forretningen. De havde i nogle år drevet Vilhelm Nielsens Hotel, som de omdøbte til Hotel Odsherred. De indrettede i øvrigt privatbolig i ”Svanereden” – i den tidligere cykelhandler Jørgensens ejendom, som lå længere oppe af Svanestræde lige ved de 4 butikslokaler. Efter sin mands død drev Edith Laursen forretningen videre, til hun i 1976 flyttede til Næstved. Forretningen blev herefter drevet af Kaj Hansen – som også havde Troldeskovens købmandshandel. I 1978 overtager Lone og Ole Lau Bendtsen så forretningen. I 1988 træder de ud af Skjold-Burne samarbejdet. Da Connie flytter sin forretning hjem til privaten, overtager Lone og Ole forretningen, bryder muren ned og udvider forretningen. I år kan de fejre 35 års jubilæum.

Salon Retro havde i en periode forretning i den øverste del og efter de flyttede længere ned af gaden, ved siden af bageren, lå lejemålet tomt indtil sidste år hvor Antenneforeningen har overtaget lokalet. Det midterste lejemål står i øjeblikket ledigt, efter der de sidste par år har været forskellige erhverv i lokalet.

Væsentligt for bybilledet her på stedet var det, at OP møblers ejendom (her blev der produceret møbler og ligkister) på det modsatte hjørne af Bagstræde-Svanestræde, blev nedrevet i 1960´erne, og herefter blev Bagstræde omdøbt til Svanetorvet.

Carl

Fra Peter Lindhardt Petersen har jeg modtaget følgende materiale – der også bekræfter at han er født 1914.

laursen svanestræde

laursen 1

laursen 2

laursen 3