Tillykke til Odsherred

Et stort tillykke til delegationen for Geopark Odsherred, godt gået og godt kæmpet i Canada til UNESCO-konferencen. Tænk at vi nu har Danmarks første Geopark – vi bor i den !

Det at blive den første Geopark i Danmark, som Odsherred nu skal markedsføres under, fik mig til at tænke på en artikel i et gammel hæfte fra 1952.
Hæftet hed “Det skønne Odsherred” (dejligt navn), og redaktøren var Tage Christiansen. Tage selv skrev en del indlæg og det første dette år havde følgende overskrift: “Odsherred – som “Hele Danmark i en håndvending”. I denne sammenligner han Odsherred, men resten af Danmark  – et uddrag af den bringes længere nede.

 

Odsherreds Isefjordskyst. Udsigt mod Nykøbing

Odsherreds Isefjordskyst. Udsigt mod Nykøbing

“Hele Danmark i en håndvendig” røg ud af munden på tegneren Herluf Jensenius i 1944  da han  blevet spurgt om hvorfor man  netop valgte Odsherred som sit foretrukne sted at have sommerhus. Her er lidt af hvad  Jensenius sagde i 1944

“Og således møder man overtalt i Odsherred, denne rige afveksling i landskabet: fjordlandskab og lyngheder, hav og klitter, bøgeskove og granplantager, egekrat og så det rigtige danske bondeland. Kort sagt “Hele Danmark i en håndvendig”.  “Og så spørger man hvorfor jeg holder af Odsherred!!!”

Denne formulering “Hele Danmark i en håndvending”, blev så taget op og brugt til markedsføring af Odsherred. Det var ikke kun et slogan det var blevet turistpropaganda, var der flere der sagde.

For mange mange år siden skrev Maleren Johannes Kragh i en Enquete i »Nationaltidende« følgende om Odsherred da hun skulle fortælle hvilken egn hun bedst syntes om.

Piger ved Veddinge Bakker

Piger ved Veddinge Bakker

»Den nordlige Del af Odsherred er omgivet af Havet paa alle Kanter — i Forbindelse med Isefjorden — og dette er ganske bestemmende for dets Fysiognomi: Store Banker, ofte ret stejle og med fritstaaende Trægrupper og Smaalunde giver det yderligere en egenartet Karakter. Den som Regel frugtbare Jord — dog er der paa Vestsiden en antagelig Strimmel Hede — tillader det gyldne Korn, baade den lyse Rug, den fyldige Byg og den kraftigt, ranke, gyldne Hvede, at vokse nær ved det blaa-nende — somme Tider sortladne — Hav. Alt dette danner et udpræget dansk Billede: »Saaledes er jo dog hele Danmarks Beliggenhed.«

Altså en lidt anden måde at sige det på.

“Sjællands Skagen” var det slagord, der blev brugt for at kalde de første turister til Rørvig.  Hvem husker ikke den flotte plakat, som var taget fra forsiden af fartplanen på Rørvig-Hundested overfarten.

I 1918 kunne med i Odsherred Tidende se fælgende artikel, historien om Odsherred har altid være interessant.

1918

 

Her er lidt af hvad der stod i Tage Christensens artikel:

Vekslingen  fra den barske sand fra  Vesterhavskysten til fjorde og vige med bøgeskoven ud til vandet, sådan behøver man bare at følge Odsherreds Kyster: Sandstranden med de grønklædte skrænter finder vi så skønt som nogen steder ved Veddinge Bakker, ved Ebbeløkke, i Nyrupbugten o. s.v., lyngen og plantagen har både Sejerøbugten og Kattegatskysten i rigt mål, og den grønne strandbred, der ikke frister så stærkt til det store badeliv, men skaber en skøn, sommerlig idyl, har Isefjordens kyster i alle afskygninger lige fra Rørvig havn til Audebo dæmningen — med gode sandbadestrande ind imellem.

Den, der i storm har stået på Gnibens yderste pynt, har vel ikke vandret gennem Skagens yderste Sandørken, men har dog foran sig to strømme vand, der mødes over et langstrakt rev i en dramatik, der ikke savner jysk vælde. Og den, der sværge til idyllen i det sydfynske Øhav, en af de perler i dansk Natur, man heller ikke undlader at fortælle fremmede om, vil finde i hvert fald noget af det samme i partiet om Rørvig Havn og i det yndefulde fjordlandskab ved Nykøbing. Og ville man spille endnu en jysk trumf ud og nævne Limfjordens endeløse perspektiver og dens belysninger og de pragtfulde klinter mellem Lemvig og Struer, ja, så kan Odsherred komme med udsigten fra toppen af Anneberg Stræde mod fjorden og dens kyster, med Kongsøre — og med solnedgangen set fra Klintebjerg.

Tag Odsherred rundt, gå gennem hedestrækningerne ved Rørvig og følg Højsandet, der vel ikke er noget himmelbjerg, med Dybesø ved sin fod, men har så meget at byde på, at man ikke savner nogen bjergbestigning. Læg mærke til alsidigheden i Odsherreds skove, løvskovene mod Øst, nåleskovene i Nord og Vest — med et nyt lille spring videre for hvert Sommerhus, der bygges — og i alle Afskygninger: de store plantager mellem Højsandet og Nykøbing, den gamle Ellinge Skov fuld af overraskelser, når man krydser igennem den, de elegante lillabrune stammer hos bjergfyrren ved Høve Strand, de nye  private fyrretræer, der efterhånden danner sammenhængende Plantager over lyngene, Grevinge Skov med dens Kongejagter og slet ikke at forglemme den så lidt kendte Sonnerup Skov, der kryber på knæ det sidste stykke ud mod havet, men bag dette læhegn gemmer sig den vidunderligste stille Granskov med dybe, stærkt grønne mostæpper.

Vejrhøj

Vejrhøj

Følg højderyggene fra Høve over Veddinge til Vejrhøj. Helst udenfor den slagne Landevej, så man får flest mulige bakketoppe med. Det er hverken Mols Bjerge eller Tolne Bakker på den jyske Aas i Vendsyssel eller de fynske alper nord for Fåborg; hver har sit særpræg og fortrin, men Odsherreds “Bjerge” kan godt være med i Vognen.

De jyske fjorde er et specielt træk i dansk natur. Men står Nykøbing fjord egentlig så meget tilbage? Det er en anden bue og fladere land; men det storslåede har man oppe fra Egebjergs højder, fra Møllen, f. Eks., eller mere idyllisk — fra strandvejen nærmere Anneberg Skov og fra Anneberg Stræde. Og i det hele taget gælder det, at der mere end andre steder er luft og vidde over udsigterne i Odsherred.

Artiklen bliver en dag bragt i sin helhed

Nu bliver det Geopark Odsherred – vi er i 2014, der er kommet flere demissioner på – Stort tillykke til Odsherred.